“Energetika i održivi razvoj” 2011. u Kragujevcu

U organizaciji Atlantskog saveta i Vlade Srbije,u Kragujevcu, na Šumadija sajmu održana je međunarodna konferencija “Energetika i održivi razvoj”, na kojoj su između ostalih učestvovali Ričard Bart, generalni direktor Borda direktora Atlanskog saveta, Vensan Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Ljubo Maćić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije…

Energetika i održivi razvoj na Šumadija sajmu

Balkan ali i Srbija, postaju izuzetno važno područje kada govorimo o investicijama za poboljšanje efikasnosti i razvoja obnovljivih izvora energije, ali i kako Srbija, koja ima značajan geopolitički položaj u toj oblasti, može da sarađuje sa susednim zemljama. Istovremeno Bart se zahvalio Vladi Srbije što je podržala organizaciju prve takve konferencije Atlantskog saveta koji je zainteresovan da pruži maksimalnu podršku integrciji Srbije u Evropsku uniju – rekao je Ričard Bart generalni direktor Atlantskog saveta na otvaranju međunarodne konferencije “Eneregetika i održivi razvoj’’ u Kragujevcu.

Ljubo Maćić, predsednika Agencije za energetiku

Prema rečima Ljube Maćića, predsednika Agencije za energetiku, Srbija, koja je deo osmog regiona energetskog tržišta Evrope, u obavezi je da usvoji Zakon o energetici i energetskoj efikasnosti do jula ove godine. On je dodao da Srbija uvozi 85 odsto gasa, kroz jedan gasovod, i 80 odsto nafte, a da je iskorišćenost sadašnjih energetskih kapaciteta na visokom nivou.

Predsednik Saveta i Agencije za energetiku Republike Srbije Ljubo Maćić je rekao na konferenciji o energetici i održivom razvoju u Kragujevcu da Srbija ima relativno visoku potrošnju električne energije u odnosu na EU za oko 75 procenata, ako se ima u vidu društveni proizvod prema paritetu kupovne moći. Maćić je rekao da imamo i relativno visoku emisiju štetnih gasova ,odnosno CO2 u odnosu na EU, za oko 75 odsto.

On je dodao da se očekuje rast potrošnje električne energije do 2020.godine, a u narednom periodu treba povlačiti neke elektrane jer ne zadovoljavaju ekološke kriterijume zbog čega ostaje problem kako pokriti veliki debalans.

  • Postoje dileme da li i koliko to učiniti sa hidroelektranama, da li elektranama na ugalj ili gas ili obnovljivim izvorima energije- rekao je Maćić.

On je dodao da će, prema zahtevima EU za povećanje energetske efikasnosti , da se nastavi sa izmenom zakonske regulative u Srbiji i najavio da bi do ovog jula skupština Srbije trebalo da usvoji novi Zakon o energetici.

U julu će Vladi Srbijje biti dostavljen i novi Zakon o racionalnom korišćenju energije i povećanju energetske efikasnosti.

  • Očekuje se proširenje kompetencija Agencije za energetiku,kao i razdvajanje delatnosti u energetskom sektoru, tržišnih od monopolskih – rekao je Maćić.

Okrugli sto na međunarodnoj konferenciji

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji,ambasdor Vensan Dežer je rekao da se u Evropi uvozi više od polovine energije koja se koristi, sa tendencijom rasta i da zbog toga postoji veliki pritisak na Evropu da bi se izbegla politička i ekonomnska zavisnost.

Dežer je dodao da je Evropa najveću uvoznik energije u svetu i da je njen strateški cilj da se „okrene bezbednijim i obnovljivim izvorima energije“.

Potrošnja ima tendenciju rasta kao i potražnja za energijom što uvećava cenu i zato rešenje snabdevanja energijom predstavlja „izazov za Evropu“.

Dežer je naveo da politika o energetici ima vrlo važnu ulogu u porocesu integracije u Evropsku uniju .

  • Do 2020.godione je potrebno investirati jedan trilion evra da bi se modernizovala infrastruktura i zamenile dotrajale elektrane i smanjila emisija štetnih gasova – rekao je Dežer.

On je naveo da su politici Evropske unije do 2020 godine zacrtani ambiciozni ciljevi da se smanji emisija štetnih gasova,odnosno ugljen dioksida, za 20 odsto,smanji korišćenje primarnih izvora energije, da se poveća energetska efikasnost za 20 odsto, koliko iznosi i procenat povećanja korišćenja obnovljivih izvora energije.

Neophodna je regulacija energetskog tržišta , investiranje u tehnološke inovacije,, obrazovanje potencijalnih korisnika u uštedi energije, smanjenje gubitaka u energetskom sektoru i ulaganje u korišćenje obnovljivih izvora energije.

  • Srbija ima veoma ograničena energetska sredstva , a u isto vreme veoma zahtevnu ekonomiju zbog čega je potrebno da poveća energetska efikasnost i počne da koristi obnovljive izvore energij- rekao je Dežer. Potrebno je prihvatiti i primeniti takvu politiku u energetskom sektoru koja će doneti i velike investicije ali i zaštititi potrošače koji ne mogu da plaćaju visoke cene – istakao je on.

EU je naravno spremna da nastavi da pruža podršku reformama i razvoju energetskog sektora u Srbiji a za to su neophodni kreativni partneri u ministarstvima i javnim preduzećima u energetskom sektoru – rekao je Dežer.

Veroljub Stevanović na konferenciji

Zahvaljujući se Atlantskom savetu koji je prepoznao Kragujevac kao sredinu koja ima značajan potencijal u oblasti energetike i koji razume da su energija i životna sredina postali neizbežan faktor održivog razvoja naše planete, gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, upoznao je prisutne sa projektima koji su u tom sektoru realizovani. Upravo su započele aktivnosti na projektu uvođenja kogeneracije – zajedničke proizvodnje toplotne i električne enrgije čime želimo da stvorimo pretpostavke za bitno povećanje energetske efikasnosti postrojenja. U cilju jačanja projektnih kapaciteta u oblasti energetike i ekologije,

Kragujevac je već potpisao Memorandum o saradnji sa Srpskom agencijom za energetsku efikasnost koji funkcioniše na našem Univerzitetu. Očekujemo da ćemo na tom planu ostvariti i dobru saradnju sa FIAT – om, ali očekujemo i vašu pomoć u uspostavljanju efikasnog energetskog menadžmenta, izboru tehnologije ali i privlačenju stranih partnera i njihovih investicija u ovu sredinu.

U radnom delu međunarodne konferencije “Energetika i održivi razvoj“ koja je organizovana na Šumadija sajmu, održane su tri sednice na kojima se razgovaralo o politici i prioritetima energetike u regionu, energetskoj raznolikosti i projektima, kao i o tome kako pojačati međunarodnu energetsku saradnju.

You may also like...