„Kako raste drvo“ u Gložanu

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin je u osnovnoj školi „Jozef Marčok-Dragutin“ u Gložanu, sa đacima posadio drveće u okviru akcije „Kako raste drvo“. Tom prilikom u dvorištu škole posađeno je 37 sadnica, pretežno ukrasnog drveća.

osnovna-skola-u-glozanu

Cilj akcije je podizanje novih zasada i stvaranje novog pejzažnog ambijenta u školama.

Tom prilikom ministar Dragin je istakao da će novi Zakon o šumama, čije se usvajanje ovih dana očekuje, obezbediti pre svega očuvanje šuma uspostavljanjem stalnog monitoringa stanja šuma kao i destimulaciju promena namene šuma i šumskog zemljišta.

  • Novim zakonom obezbediće se kvalitet i kontinuitet u donošenju, doslednost u sprovođenju planova gazdovanja šumama, jedinstvena Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin u Gložanustručna kontrola nad izvođenjem radova u šumama i uspostavljanjejedinstvenog informacionog sistema za šume Srbije rekao je Dragin.Veoma je važno da se nastavi sa pošumljavanjem Srbije,koja je sa svega 31 posto pošumljena, dok su neki delovi Vojvodine pošumljeni sa svega 6 posto. Naš plan je da ove godine pošumimo oko 4 i po hektara, koliko je kako kaže Dragin pošumljeno i prošle godine.Novim zakonom formira se realni i funkcionalni sistem finansiranja u šumarstvu uspostavljanjem budžetskog fonda za šume Srbije, koji će služiti isključivo za pošumljavanje Srbije dodao je Dragin.

    Ovim zakonom omogući će se lokalnim samoupravama da se daleko aktivnije uključe u pošumljavanje, pa se zato očekuje da iduće godine, bude skoro duplo više pošumljenih površina.

You may also like...