Kalendar konkursa za 2016. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Calendar-2016

Kalendar se objavljuje u cilju blagovremenog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima za finansiranje programskih i projektnih aktivnosti civilnog društva iz budžeta Republike Srbije i AP Vojvodine, dobijanja što kvalitetnijih projektnih predloga, kao i povećanje broja potencijalnih korisnika budžetskih sredstava.

Kancelarija obaveštava zainteresovanu javnost da Kalendar nije potpun i da će njegovo popunjavanje biti nastavljeno u skladu sa pristizanjem obaveštenja iz institucija o planiranim javnim konkursima za 2016. godinu.

Kancelarija kontinuirano od 2013. godine prikuplja informacije o planiranim konkursima i, u skladu sa prikupljenim podacima, početkom svake godine objavljuje Kalendar javnih konkursa.

Izvor: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

You may also like...