Category: energetska efikasnost

Održivom gradnjom do energetske efikasnosti

ODRŽIVOM GRADNJOM DO ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva građevine i urbanizma Republike Srbije i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, a u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije, Republičkom agencijom za stanovanje...

korisnici Doma učenika Srednje PTT škole organizovali su zajedničku volontersku akciju zamene sijalica

ZAMENITE SIJALICU, ŠTEDITE ENERGIJU

Zaposleni u društvu za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd i korisnici Doma učenika Srednje PTT škole organizovali su zajedničku volontersku akciju zamene sijalica u Domu učenika u Beogradu. Postavljene su 162 štedljive sijalice...

Istraživačka kuća" sada, kada je završena, u potpunosti ispunjava standarde i zahteve Evropske unije

SAGRAĐENA PRVA ISTRAŽIVAČKA EKO KUĆA U VALJEVU

U okviru javnog konkursa za unapređenje energetske efikasnosti, namenjenog civilnom sektoru, početkom 2009. godine, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije i valjevsko Društvo istraživača “Vladimir Mandić Manda”, uspostavili su saradnju na projektu izgradnje “Istraživačke...

kogeneracijsko postrojenje u kompleksu Šard u ime Mace Group

GE postrojenje napaja londonski Šard

U skladu sa svojim projektom ekomaginacije, General Electric postrojenje sa gasnom turbinom i sistemom kogeneracije Jenbacher, obezbeđuje pouzdano napajanje i grejanje kompleksa Šard, novootvorenog hotela, poslovnog i stambenog centra u Londonu, visokog gotovo 310...