Category: energetska efikasnost

korisnici Doma učenika Srednje PTT škole organizovali su zajedničku volontersku akciju zamene sijalica

ZAMENITE SIJALICU, ŠTEDITE ENERGIJU

Zaposleni u društvu za konsalting i reviziju KPMG d.o.o. Beograd i korisnici Doma učenika Srednje PTT škole organizovali su zajedničku volontersku akciju zamene sijalica u Domu učenika u Beogradu. Postavljene su 162 štedljive sijalice...