Alati u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)

U Beogradu u okviru ECRAN projekta, grupe ECENA, održana je nacionalna radionica za republičke inspektore za zaštitu životne sredine, pod nazivom ’’Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)’’. Radionicu su vodili dugogodišnji TAIX eksperti u ovoj oblasti, sa ciljem upoznavanje republičkih inspektora za zaštitu životne sredine sa korišćenjem alata kojima se procenjuje rizik po životnu sredinu nadziranih subjekta.

Jačanje nacionalnih kapaciteta u korišćenju alata u primeni Metode Integrisane procene rizika (IRAM)

Tokom dvodnevne radionice republički inspektori za zaštitu životne sredine, upoznati su kako sa alatima za procenu rizika koji se koriste u većini zemalja EU, tako i sa Direktivama EU koje će Republika Srbija transponovati kroz nacionalno zakonodavstvo, a kroz koje je i sprovedena obaveza procene rizika (Direktiva o Industrijskim emisijama i SEVESO III Direktiva).

Radionica je postigla očekivani rezultat, obzirom da aprila 2016. godine u potpunosti počinje da se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru, koji kao novinu u radu inspektora uvodi obaveznu procenu rizika svakog nadziranog subjekta i na osnovu procenjenog rizika, planiranje redovnih inspekcijskih kontrola na godišnjem nivou.
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

You may also like...