Bunarska voda – opasna po zdravlje ljudi

Na osnovu istraživanja Instituta za zaštitu zdravlja Kragujevac iz 2006. godine, utvrđeno je da na teritoriji Šumadijskog okruga vodom za piće iz individualnih bunara se snabdeva oko 18,4 odsto stanovništva, koje uglavnom živi u seoskoj sredini. Za razliku od celokupne teritorije Srbije gde se vodom, na ovaj način, snabdeva 5,4 odsto stanovništva. Kako voda za piće iz individualnih bunara nije obuhvaćena redovnim, kontinuiranim kontrolama i postojećom zakonskom regulativom, ona predstavlja rizik po zdravlje ljudi. Zato 45 odsto stanovništva iz Šumadijskog okruga koji koriste bunarsku vodu za piće, smatra da je voda ‘’zagađena’’ i da predstavlja opasnost po zdravlje.

konferencija-u-institutu-za-javno-zdravlje

  • Kada pogledate Šumadijski okrug od 300 hiljada stanovnika, za skoro 50 do 60 hiljada stanovnika ne znamo kakvu vodu piju i to – prema rečima dr Jelke Ranković ekotoksikologa, sa našeg stanovišta predstavlja potencijalni rizik. Relativno mali broj ljudi kontroliše vodu iz bunara, manje od 300 godišnje. Većina bunara svojom lokacijom i načinom gradnje ne zadovoljava ni minimum sanitarno – tehničkih uslova (blizina različitih izvora zagađenja –septičke jame, štale, kuće, putevi, njive, kao i način zidanja,dubina bunara, pokrivenost i dr.) – ističe ona.

seoski bunar

Prvi korak u cilju zaštite zdravlja ljudi je redovna kontrola pijaće vode. Kontrola vode za piće obuhvata fizičko – hemijske i mikrobiološke preglede. Oba ova pokazatelja su značajna za zdravlje ljudi. Prisustvo mikrobiološkog zagađenja vode može da izazove brojne zdravstvene probleme, koji se razlikuju zavisno od vrste zagađivača i manifestuju se pre svega stomačnim problemima različitog intenziteta.

  • Ovom prilikom obraćamo se korisnicima individualnih bunara, da obavezno prekontrolišu vodu za piće, kako bi znali da li je ona ispravna ili ne – ističe Rankovićka, jer hemijski sastav vode i prisutnost nitrata koji može da izazove methemoglobinemiju i sindrom plave bebe kod dece do 6 meseci. Zato putem medija apelujemo na sve one koji kod kuće imaju trudnicu ili decu do 6 meseci obavezno prekontrolišu vodu.

Najčešći uzroci mikrobiološke neispravnosti vode za piće iz bunara su prisustvo koliformnih bakterija, streptokoke fekalnog porekla i Escherichia coli. Od fizičko – hemijskih paramatara najveći zdravstveni rizik imaju povišene koncentracije nitrata u vodi za piće, posebno kod dece methemoglobinemija. Na osnovu rezultata analiza koje se vrše u Institutu za javno zdravlje Kragujevac svi korisnici dobijaju mišljenje lekara specijaliste o higijenskoj ispravnosti vode za piće sa odgovarajućim predlogom mera za poboljšanje kvaliteta vode za piće iz bunara ili sanacije vodnog objekta.

  • Institut za javno zdravlje Kragujevac odlučio je da u cilju preventivnih mera, u julu i avgustu svim vlasnicima individualnih bunara, cenu analize smanji za 50 odsto, a to je – prema rečima Rankovićke, nekih 1100 dinara. Takođe prilikom svake analize korisnici će dobiti i mišljenja o kvalitetu vode za piće i kako da ga poboljšaju – ističe ona.

U toku protekle godine Institut za javno zdravlje Kragujevac obavio je oko 300 pregleda individualnih bunara, oko 90 posto je mikrobiološki neispravno, a 70 odsto voda je neispravno kada je reč o fizičko – hemijskim faktorima. Podaci iz lokalnog ekološkog akcionog plana govore da na području Kragujevca, od 7550 bunara samo 3100 su u upotrebi, a ogroman broj je hemijski i bakteriološki neispravno.

You may also like...