Civilno društvo presudilo TTIP-u

Međunarodni evropski pokret je u martu 2016. godine „sudio Sporazumu o Transatlantskom trgovinskom i investicionom partnerstvu, TTIP-u“ na skupu organizovanom polovinom marta sa ciljem da otvori inovativni prostor za objektivnu, ali oštru razmenu mišljenja dve suprotstavljene strane, uz direktno uključivanje predstavnika civilnog društva kao porote.

TTIP je proglašen trgovinskim sporazumom koji je predmet najveće debate u istoriji evropske trgovinske politike. Tokom poslednje zvanične runde pregovara učinjeni su značajni pomaci u oblastima koje se tiču pristupa tržištu, regulatorne saradnje i pravila. Iako je prognozirano da će tokom 2016. godine pregovori biti okončani, a TTIP konačno potpisan, to i dalje ostaje da se vidi, budući da su protivnici ovog sporazuma uticajne organizacije, poput Grinpisa i inicijative Stop TTIP. Ove organizacije najviše zameraju na nedostatku transparentnosti tokom pregovora i upozoravaju na opasnosti od deregulacije koja može proisteći iz Sporazuma.

TTIP ON TRIAL

Na suđenju je izneto kako su glavni strahovi koje TTIP budi, transparentnost i kapacitet organizacija civilnog društva da prate pregovore jednako, kao i sadržaj samog sporazuma. Ipak, takvim strahovima suprotstavljena su daleko šira pitanja, poput onog kako bi Evropska unija i čime mogla da utiče na proces globalizacije, ako ne dodatno razvijenom trgovinom i produbljenim partnerskim odnosima sa SAD.

  • Debate o TTIP-u su kao ažuriranje programa na kompjuteru – zaista ih ne želiš, li jesu neophodne kako bi se nastavilo dalje – rekao je Hido Houben, zamenik glavnog pregovarača za vođenje pregovora o TTIP-u

Naredna zvanična runda pregovora, zakazana je za april 2016. godine.

Pročitajte ceo tekst presude (na engleskom).

Izvor: Evropski pokret Srbija

You may also like...