Eko-etno kamp „Ada Savica“

Oaza za zaljubljenike u prirodu

arka

Osnivanje Eko – etno kampa ’’Ada Savica’’ ima za cilj zaštitu biljnih i životinjskih vrsta – očuvanje biodiverziteta, rešavanje problema divljih deponija, angažovanje lokalnog stanovništva posebno mladih uz punu podršku zvaničnih organa gradova Šapca i S.Mitrovice sa posebnim akcentom na edukaciji populacije. U saradnji sa Vojvođanskom zelenom inicijativom planira se pravljenje ekološke komune odnosno ekološke organizacije, a ceo kompleks bi služio za održavanje ekoloških kampova i seminara, na kojima bi edukovali mlade o zaštiti životne sredine. Takodje, planirana je izgradnju ribnjaka u kome bi se gajile najpoznatije vrste riba ovih krajeva.

kolibaNa obali reke Save, u neposrednoj blizini sela mestu Drenovci, koje se nalazi na 117.km plovnog puta Save kroz našu zemlju, izmedju Šapca i Sremske Mitrovice uređuje se i gradi Eko-etno kamp „Ada Savica“. Dva brata, Ivan i Milan Geratović, zanesenjaci, entuzijasti i ljubitelji prirode, pre dve godine, su osnovali Pokret za zaštitu životne sredine „Forme ljubavi“. Od geratovictada su organizovali veliki broj ekoloških akcija i aktivnosti u nameri da podignu svest građana o odgovornosti za zaštitu životne sredine.

Zvanični državni organi zbog viših prioriteta ne stignu da obrate pažnju na ovaj deo prelepe prirode koja se nalazi samo na desetak kilometara od međunarodnog auto puta Zagreb – Beograd. To otvara mogućnost za eko – etno turizam. Lokacija gde se sprovode aktivnosti je na oko pola puta između Zasavice i Obedske bare. Autohtone biljne i životinjske vrste ubrzano nestaju a divlje deponije se umnožavaju. Plavni pojas reke Save je prepun divljih deponija smeća a vlažne livade i šume zarasle su u razne invazivne vrste bilja.

Krajem leta 2007. i tokom 2008. godine  započeto je volontersko uređenje plavnog pojasa reke Save od rečice Bitve do Drenovačke Ade. Uređenje plavnog pojasa se izvodi sa vode i to sa nepristupačnih delova obale a izvlače se i predmeti iz same reke. Pre svih radova konsultujemo stručnjake iz oblasti zaštite životne sredine, šumarstva i vodoprivrede. Zemljani deo koji se prostire duž Save na pojedinim mestima je gotovo neprohodan, srastao u šumu, a planirano je da ga urede u trim stazu. Svi prilazi plavnom pojasu se na vidnim mestima obeležavaju tablama o zabrani bacanja smeća, organizuju se i ekološke patrole za nadgledanje prostora.

Ruža Helać, predsednica Vojvođanske zelene inicijative je predložila braći Geratović da se ovde izgradi Ekološka komuna, što je jedan od projekata koje je ova organizacija nameravala da realizuje u budućnosti sa svojim članicama, ekološkim i omladinskim organizacijama sa teritorije Vojvodine. Predlog je s velikim zadovoljstvom prihvaćen, jer bi takav projekat omogućio okupljanje velikog broja organizacija, zajedničke aktivnosti, usklađivanje i maksimalno korišćenje kapaciteta i potencijala ekoloških udruženja na dobrobit čoveka i životne sredine.

– Nije nam potreban novac! – uglas ističu braća Geratović, ne zato što im novac ne bi dobro došao, već zato što im je važno da nastave sa radovima i potreban im je građevinski materijal, zatim staro oruđe, koje će oplemeniti ovaj prostor i dobri ljudi s kojima će ostvariti svoj san – san o Eko-etno kampu „Ada Savica“ – u kome će se okupljati ljudi čija je misija promocija vrednosti kao što su: zaštita životne sredine, održivi razvoj, zdravi stilovi života, tolerancija,… Pozivamo Vas da im se pridružite!

Traži se kum!

Pozivamo maštovite čitaoce „Eko lista“ da predlože ime za jedrenjak, koji se gradi u Eko-etno kampu „Ada Savica“ . Redakcija „Eko lista“ i braća Geratović će izabrati najzanimljiviji predlog i tako će jedrenjak dobiti i ime i kuma!  Nagrada? Da li treba veća nagrada od toga da budete kum prelepom jedrenjaku na obali Save i da budete prijatelj sa ovim divnim ljudima, koji svoje i vaše snove pretvaraju u javu!? Osim toga, nagrada će biti jednogodišnja pretplata na „Eko list“. Vaše predloge za ime jedrenjaka pošaljite na e-mail: ekolist@yahoo.com

You may also like...