Ekološka revizija postrojenja Naftne industrije Srbije

Naftna industrija Srbije (NIS) će do 2014. u projekte zaštite životne sredine uložiti 90 miliona evra, od čega 60 miliona evra finansira Gasprom njeft, najavljeno je na predstavljanju ekološke revizije objekata NIS a.d. Novi Sad kojem su prisustvovali ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić i generalni direktor NIS Kiril Kravčenko.

Kiril Kravčenko Oliver Dulić i Stanislav Dedovac

  • Kada je privatizovana Naftna industrija Srbije postavljano je pitanje da li će biti rešen problem istorijskog zagađenja. Studija ekološke revizije pokazuje koliko je Pančevo bilo zagađeno. NIS je isupnjavao sve obaveze iz akcionih planova i uloženo je više od 100 miliona evra u sanaciju zagađenja. Zahvaljujući ovim investicijama situacija u Pančevu je znatno bolja, a taj grad više nije crna ekološka tačka – rekao je ministar Dulić.

Prema njegovim rečima, procenjeno je da sanacija istorijskog zagađenja u Pančevu košta oko 58 miliona evra i da je dogovoreno da taj iznos većim delom obezbedi Gasprom njeft, a ne država.

  • Postigli smo dobar dogovor, u korist svih naših građana, a najviše onih koji žive u blizini postrojenja NIS. Želim da se zahvalim ljudima iz NIS na ozbiljnoj i evropskoj analizi, ali i na vrlo ljubaznoj ponudi da sami finansiraju ono što je obaveza Srbije – naveo je ministar Dulić.

On je dodao da je u okviru Studije ekološke revizije urađena analiza zagađenja u objektima NIS za zemljište, podzemne vode, otpad i otpadne vode, vazduh i način upravljanja zaštitom životne sredine. Ministar Dulić je naveo da je analiza poslužila da bi se videlo gde je u prošlosti dolazilo do kršenja propisa i procedura, a predložene su mere kako bi se sprečilo nastajanje zagađenja.

Ekološke revizije objekata NIS-a

  • Sva istraživanja o zagađenju u objektima NIS će biti završena do kraja 2013. i ceo program sanacije zagađenja će koštati oko 90 miliona evra, od čega je u poslednje dve godine uloženo 30 miliona evra. Za nas to nije samo ispunjavanje obaveza iz kupoprodajnog ugovora, već i socijalna obaveza prema građanima Srbije, ali i doprinos na putu priključenja Srbije Evropskoj uniji. Svi ciljevi dogovoreni sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja će biti ispunjeni do sledeće godine – istakao je generalni direktor NIS Kiril Kravčenko.

Sveobuhvatnu studiju ekološke procene stanja i uslova životne sredine, definisane Ugovorom o kupovini i prodaji akcija NIS, predstavio je direktor Direkcije za industrijsku i ekološku bezbednost, zaštitu na radu i zdravlje NIS .

  • U kompaniji se već realizuju ekološki projekti u rafinerijama Pančevo i Novi Sad, kao što su rekonstrukcija i modernizacija autopunilišta i punilišta tečnog naftnog gasa, sanacija i rekonstrukcija zauljene kanalizacije. Osim toga, NIS sprovodi i ekološke projekte u oblasti upravljanja otpadom i zemljištem – zaključio je Dedovac.

You may also like...