Energetska sanacija OŠ „Vojvoda Mišić“ u Peckoj

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo je sredstva za finansiranje radova na energetskoj sanaciji zgrade OŠ “Vojvoda Mišić” u Peckoj, na osnovu Sporazuma o zajmu potpisanog između Republike Srbije i Nemačke razvojne banke – KfW, a u okviru finansijske saradnje Republike Nemačke sa Republikom Srbijom, kroz implementaciju projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“.

U zgradu OŠ “Vojvoda Mišić” u Peckoj investirano je 508.425,04 evra u radove na termoizolaciji fasade sa zamenom oluka, na zameni fasadne stolarije i bravarije uz doziđivanje parapetnih zidova, na izradi novog spoljašnjeg betonskog stepeništa i nadstrešnice nad ulazom, na zameni krovnog pokrivača iznad školske kuhinje i trpezarije, na adaptaciji sanitarnih čvorova u zgradi škole, na zameni podnih obloga u holovima i hodnicima, na ugradnji savremene LED rasvete i protivpaničnog osvetljenja, na pretvaranju postojećeg pomoćnog objekta u kotlarnicu sa ostavom za sečku, na instaliranju novih kotlova na drvenu sečku/pelet, na ugradnji sistema za centralnu regulaciju temperature razvodne vode, na ugradnji pumpi sa promenljivim protokom vode i radijatorskih ventila sa termostatskim glavama i zameni kaloriferskog grejanja fiskulturne sale i kuhinje radijatorskim grejanjem.

Opština Pecka je učestvovala sa oko 64.300 evra kroz finansiranje radova na renoviranju kuhinje, adaptaciji fiskluturne sale, postavljanju gromobranske instalacije, ugradnji video nadzora i krečenju cele škole.

Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja,

You may also like...