Energetski menadžeri u javnoj upravi: zgradarstvo

Prva zvanična obuka grada Beograda: „Energetski menadžeri u javnoj upravi: zgradarstvo” u Beogradu koju organizuje grad Beograd u saradnji sa Centralno-evropskim forumom za razvoj – CEDEF, počeće 8. juna i trajaće tokom tri nedelje.

Obuka je namenjena energetskim menadžerima opština i javnih gradskih preduzeća i ima za cilj da ukaže na načine za racionalnije korišćenje energije u gradskim i industrijskim objektima. S obzirom da se više od 50% ukupne potrošnje energije odnosi na zgradarstvo, efekti obuke direktno će se videti kroz ostvarene uštede u energiji na nivou opština i javnih gradskih preduzeća. Uštede na godišnjem nivou za grad kao što je Beograd mogu iznositi više miliona evra.

Nakon odslušane obuke polaznici polažu test za dobijanje sertifikata grada Beograda. Predavači na obuci su stručnjaci sa Univerziteta, iz Ministarstva i biće predstavljene neke od najnovijih tehnologija i metoda energetske efikasnosti koje se primenjuju u svetu.

Beograd je prvi grad koji preuzima aktivan odnos u edukaciji budućih energetskih menadžera u opštinama, stvarajući uslove za njihovo zvanično proglašenje nakon donošenja novog zakona o energetici. Zakon o energetici treba da ozvaniči uvođenje energetskog menadžmenta na lokalnom nivou putem specijalizacije stručnih kadrova u oblasti upravljanja potrošnjom energije u opštinama i na taj način stvori bolje uslove za punu primenu mera energetske efikasnosti i racionalne potrošnje energije. Gradovi koji efikasno troše energiju su, osim očiglednih ušteda, zdraviji i kvalitetniji za život.

CEDEF je nizom aktivnosti podržao relevantne državne institucije koje se zalažu za zakonsko uvođenje energetskih menadžera u opštinama Republike Srbije. Takođe, CEDEF je u martu mesecu organizovao obuku za 10 energetskih menadžera opština iz Srbije, u Osijeku, na zvaničnom UNDP kursu za energetske savetnike.

Obuka ima za cilj pospešivanje održivog energetskog razvoja gradova Srbije.

 

 

You may also like...