Finansiranje zaštićenih područja u AP Vojvodini

Status zaštite i finansiranje zaštićenih područja u AP Vojvodini i EU integracije

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je u saradnji sa Ekološkim centrom „Stanište“ iz Vršca i Centrom za evropske politike iz Beograda, organizovao predstavlјanje studije „Status zaštite i finansiranje zaštićenih područja u AP Vojvodini i EU integracije “, koja se održala, 24.02.2016. u u sali Pokrajinskog Zavoda u Novom Sadu.

Na početku promocije, prisutne su pozdravili Dejan Maksimović, ispred Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca, Bilјana Panjković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Nebojša Lazarević ispred Centra za evropske politike iz Beograda. Svojim uvodnim obraćanjem su istakli važnost efikasne i tesne saradnje između vladinih i nevladinih organizacija u oblasti zaštite životne sredine, jer su ti doprinosi od izuzetnog značaja za očuvanje prirode.

  • Neophodno je uklјučivanja što većeg broja aktera iz civilnog sektora u proces pristupnih pregovora sa EU, koji bi preko određene strukture mogli da doprinesu tom procesu, svojim sugestijama, dopunama ili eventualnim izmenama. „Banatska platforma“,čiji je deo i Centar za evropske politike, je povezana sa odborom za evropske integracije i svojim radom pojačava pregovaračku snagu Srbije na tom putu – rekao je Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike.

Dejan Maksimović je ispred Ekološkog centra „Stanište“ istakao da je veoma važno analizirati naše početne pozicije u određenim oblastima, pre nego što uđemo u neki od procesa unapređenja. On je predstavio studiju „Status zaštite i finansiranje zaštićenih područja u AP Vojvodini u kontekstu EU integracija“, koja veoma detalјno analizira postupak uspostavlјanja zaštićenog područja, upravlјanje tim područjima, njihovo finansiranje, zaštitu itd.

Izvor: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

You may also like...