Flora i fauna Spomen parka Šumarice

Kragujevačka ekološka udruženja započela su realizaciju odobrenih projekata koji se odnose na unapređenje životne sredine u gradu, a koje finansira Lokalni fond za zaštitu životne sredine. Članovi Srpskog biološkog društva ”Stevan Jakovljević” iz Kragujevca pokušaće da pobroje sve biljne i životinjske vrste koje žive u Spomen parku Šumarice.

 

Projekat pod nazivom ”Flora i fauna Spomen parka Šumarice”, podrazumeva kompletnu i sistematizovanu izradu podataka o florističkom i faunističkom sastavu, odnosno broju biljnih i životinjskih vrsta parka Šumarice. Kompletiranje ovih podataka neophodna je, kako zbog promocije ovog područja, tako i zbog definisanja granica istraživanja, uz izradu bioloških zbirki, koje će imati naučni značaj.

  • Počeli smo sa idejom da je Spomen park Šumarice jako značajan istorijski, kulturni i prirodni deo grada Kragujevca, a da ne postoje sistematizovani podaci o florističkom i faunističkom sastavu, odnosno spisku biljnih i životinjskih vrsta koji bi bio vrlo značajan za promociju vrednosti ovog lokaliteta – ističe Milan Stanković, koordinator projekta. Najpre bismo počeli sa definisanjem istraživanog područja, nakon toga sa uzorkovanjem materijala i njegovom identifikacijom kao i sa izradom bioloških zbirki. Takođe će biti formirana bogata fotodokumentacija koja će poslužiti za promotivnu izložbu fotografija nastalih tokom realizacije projekta – dodaje on.

 

Ovim projektom biće stvorena kompletna slika o broju biljnih i životinjskih vrsta Spomen parka Šumarice. Bogata fotodokumentacija poslužiće za promotivnu izložbu fotografija nastalih tokom realizacije projekta, a sve u cilju promocije i zaštite područja. Rezultati će biti predstavljeni u okviru naučnih publikacija sa taksonomskim, ekološkim i biogeografskim analizama, čitav posao biće završen do kraja godine.

 

 

You may also like...