Građevinski klaster i energetsko efikasni projekti

Gradjevinski klaster Šumadije i Pomoravlja, udruženje koje okuplja 23 firme, formirano je u cilju pospešivanja razvoja ove grane industrije u regionu. Klaster je u svoje poslovanje uveo IMS – integrisani sistem menadžmenta koji čine QMS – 9001 standard za upravljanje poslovanjem klastera, EMS – 14001 standard za upravljanje zaštitom životne sredine i OHSS- 18001 standard za primenu mera za zaštitu na radu.

Jelena Bojović - zastupnik za građevinski klaster

  • Osnivači klastera su pre svega inženjeri, nosioci licenci inženjerske komore koji su ujedno i vlasnici malih projektanskih konsultanskih firmi, ali i neki preduzetnici koji su želeli da se uključe u takav način rada. Tada smo definisali i specifičan cilj koji smo imali nameru da ostvarujemo tokom svog rada, a to je rad na poslovima vezanim za obnovljive izvore energije i za sve vidove primene energetske efikasnosti u zgradarstvu. Tokom par godina koliko klaster postoji radili smo nekoliko inovativnih projekata koji su naišli na interesovanje investitora, kao što su male solarne elektrane, projekat nadzemne zelene garaže i male tipske toplane na biomasu – ističe Jelena Bojović, zastupnik za građevinski klaster.

Želeći da učestvuje u razvoju i primeni obnovljivih izvora energije članice Građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja odlučile su da realizuju projekat solarne elektrane i da taj sistem ponude zainteresovanim investitorima po sistemu ključ u ruke. U naseljima Vinogradi i Male Pčelice puštene su u rad dve mini solarne elektrane u čijem projektovanju i izgradnji je učestvovalo preduzeće RD Solar sistem iz Kragujevca.

Jelena Pelevic Rd solar sistem doo

  • Preduzeće RD Solar sistem se bavi izgradnjom solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke kao i ostalim izvorima obnovljive energije koje uključuje solarne bojlere za zagrevanje sanitarne vode, mini solarne sisteme za proizvodnju i potrošnju električne energije za stambene objekte. U proteklih godinu dana je napravilo 4 mini solarne elektrane manjih kapaciteta, a jedna od njih je postavljena i na našem objektu i u Vinogradima, kapaciteta 10 kW, a dve su rađene u Zemunu i Pančevu . Struja koje te elektrane proizvode biće prodata Elektroprivredi Srbije po povlašćenoj ceni – ističe Jelena Pelević, RD Solar system iz Kragujevca.

Mini solarna elektrana postavljena je i na krovu poslovnog objekta u naselju Vinogradi. Očekuju odobrenje EPS-a za priključenje na električnu mrežu i početak prodaje struje državi. Ovo je jedna od najisplativijih investicija u Srbiji i ulaganja se vraćaju za pet do šest godina u zavisnosti od snage elektrane.

Aleksandar Vasojević - Velping

  • Ova solarna elektrana u Vinogradima instalisane je snage oko 15 kilovata, na krovu je postavljeno 60 solarnih panela pojedinačne snage 250 vati, a elektrana je priključena na distributivni sistem. Za dvadesetak dana proizvela je oko 1200 kilovat časova što je dovoljno da se električnom energijom snabde 3 do 4 domaćinstva – objašnjava Aleksandar Vasojević, iz firme Velping.

Firme građevinskog klastera osmislile su i prvi zajednički energetsko efikasan projekat ‘’zelenu garažu’’. Nadzemni objekat za parkiranje projektovan je sa ozelenjenim zidovima, parkom na krovu, a napajanje energijom bi bilo obezbeđeno sistemom ploča sa fotonaponskim ćelijama.

  • U projektu “zelena garaža” učestvovalo je nekoliko firmi iz kragujevačkog klastera – “Alfa projekt”, “Velping”, “Planting”, BUCK, “RD Solar’’. Svaka članica klastera je uradila deo posla iz svoje oblasti. Firme koje bi bile zadužene za opremu bile bi zadužene i za njihovo održavanje. Garaža može da bude čelična konstrukcija sa betonskim lakim elementima. Ideja je da krov odnosno poslednja etaža ne mora da bude parking već dvorište koje bi moglo višenamenski da se iskoristi, da ima komercijalne sadržaje i da se dobije više zelenih površina. Zelene površine su predviđene i sa bočnih strana odnosno biće postavljene žardinjere sa specijalnom zemljom – objašnjava Jelena Bojović zastupnik za građevinski klaster.

Zelena garaža može da bude postavljena bilo gde, odnosno može biti interesantna i za privatne parcele koje se nalaze u gradskim zonama gde je malo mesta za parkiranje. Ovakav objekat bi lokalne samouprave u Srbiji mogle da izgrade prema modelu javno-privatnog partnerstva. Povraćaj investicije je za 10 do 15 godina, ne uzimajući u obzir poslednju etažu koja može da ima komercijalne sadržaje. Objekat nije veliki potrošač struje – firma BUCK je predvidela da se postavi štedljiva rasveta. Sa 120 kvadrata solarnih ploča na krovu, bilo bi više struje nego što treba. Ovo su samo neki od objekata i projekata koje nudi Građevinski klaster Šumadije i Pomoravlja iz oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. To je tim malih firmi koji želi da ih ministarstvo i Privredna komora Srbije prepoznaju kao partnera koji će svojim kvalitetom u projektovanju i izvođenju radova opravdati poverenje investitora.

You may also like...