Inspekcijski nadzor zbog neprijatnih mirisa u Pančevu

hip-petrohemijaRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine vrši vanredni inspekcijski nadzor HIP Petrohemije Pančevo zbog povećanog broja žalbi građana na neprijatne mirise u tom gradu. Inspekcija je angažovala mobilnu ekipu Zavoda za javno zdravlje Pančevo da meri koncentracije zagađujućih materija u vazduhu.

Inspekcija je odmah naložila privremeno obustavljanje obrade voda u fabrici, kako bi došlo do redukcije neprijatnih mirisa, koji se emituju sa otpadnih voda. Koncentracija emitovanih zagađujućih materija je ispod graničnih vrednosti. Takođe, naložila je obustavljanje istovara benzina na autopunilištu u Rafineriji nafte Pančevo, kao i obustavljanje slanja otpadnih voda u fabriku obrade vode u HIP Petrohemiji.

Zavod za javno zdravlje Pančevo će dostaviti nadležnima rezultate merenja zagađujućih materija u vazduhu, dok će Republička inspekcija za zaštitu životne sredine preduzeti sve zakonom predviđene mere.

You may also like...