Izrada prostornih planova zaštićenih područja

Pokrajinska vlada je na sednici, kojoj je predsedavao dr Bojan Pajtić, usvojila predloge pokrajinskih skupštinskih odluka o izradi prostornih planova područja posebne namene za dva izuzetno značajna područja u Vojvodini : Nacionalni park „Fruška gora“ i predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“.

Ovim prostornim planovima će biti definisani ciljevi planiranja, korišćenja i uređenja prostora, kao i strateški prioriteti u budućnosti vezani za održivi razvoj. Sastavni deo dokumenacije će biti i Strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene na životnu sredinu.

Sednica Pokrajinske vlade

Pristupanje izradi Prostornog plana područja posebne namene za područje Fruške gore je pre svega uslovljeno donošenjem novog Zakona o nacionalnim parkovima Srbije, kojim su izmenjene dosadašnje granice, kao i unutrašnje zoniranje i pregled mera sa dozvoljenim-zabranjenim-ograničenim aktivnostima. Obuhvat plana je 1559 km2 u okviru devet lokalnih samouprava.

Za razliku od Fruške gore koja je najstariji nacionalni park u Srbiji, proglašen 1960. godine, područje „Karaša-Nere“ je jedno od najmlađih zaštićenih područja, proglašeno Pokrajinskom skupštinskom odlukom 2015. godine. Obuhvat plana je 230 km2 u okviru opštine Bela Crkva, sa najvažnijim lokalitetima: Nera, Karaš i Mali Pesak. Ovo područje je steklo međunarodni značaj po IBA programu u okviru BirdLife International, a njegov dunavski deo je proglašen za Ramsarsko područje „Labudovo okno“.

Imajući to u vidu, kao i da je reka Nera pogranična zona sa susednom Rumunijom, članicom EU, jasno je da izrada Prostornog plana područja posebne namene može značajno unaprediti očuvanje jedinstvenih prirodnih i karakteristika predela, razvoj prekogranične saradnje i korišćenje evropskih fondova, kao i negovanje lokalne tradicije, kulture i običaja, u funkciji održivog razvoja lokalne ekonomije. Nosilac izrade prostornih planova je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a obrđivač JP za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“. Sredstva su obezbeđena u pokrajinskom budžetu.

Pokrajinska vlada, donela je i odluku o obrazovanju Radne grupe za izradu godišnjeg plana obrazovanja odraslih u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Izvor: Pokrajimska vlada

You may also like...