Japanska tehnologija u Srbiji

predavanje iz oblasti zaštite životne sredine i energetike

Hitachi Power Europe presentationPredstavnici evropskog ogranka ”Hitachi”, moćne japanske multinacionalne kompanije, održali su na kragujevačkom Mašinskom fakultetu predavanje o svojim iskustvima i dostignućima u savremenom pristupu iz oblasti zaštite životne sredine i energetike. Najveći potencijal za saradnju sa japanskim privrednicima leži u energetskom sistemu, u kojem u narednih pet do sedam godina Srbija očekuje investcije blizu 9 milijardi evra. Investicije u nove tehnologije i velike mogućnosti za saradnju sa Japanom postoje i u oblasti obnovljive energije, gde je neiskorišćen potencijal energije vetra i sunca. Tom prilikom jedan od menadžera ”Hitachi Power Europe”, Benjamin Wakounig, najavljuje ulazak te kompanije na ovdašnje tržište.

Benjamin Wakounig menadžer Hitachi Power Europe

Benjamin Wakounig menadžer Hitachi Power Europe

  • Kompanija ”Hitachi” ima interesa da se pozicionira na Zapadnom Balkanu odnosno Republici Srbiji, da radimo zajedno sa Mašinskim fakultetom u Kragujevcu sa mladim energetičarima pošto – kako kaže Benjamin Wakounig menadžer ove kompanije, budućnost vidi u energiji. Japan je jedna od vodećih nacija u svetu koja se najviše posvetila životnoj sredini, zato i naš budući posao u Srbiji je odsumporavanje u Termoelektrani ”Nikola Tesla”, zašta je već potpisan ugovor – ističe on.

Na poziv Katedre za energetiku i procesnu te hniku Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, predavanje stručnjaka ”Hitachi”, organizovano je u okviru kursa ”Energija i životna sredina”, koju slušaju studenti osnovnih akademskih studija. Šef katedre za energetiku i procesu tehniku prof. dr Milun Babić ističe da je proizvodni svet ”Hitachia” toliko veliki da zaslužuje pažnju ne samo energetičara, nego i ostalih struka.

dr Milun Babić Šef katedre za energetiku i procesnu tehniku

dr Milun Babić Šef katedre za energetiku i procesnu tehniku

  • Oni imaju programe koji nama nedostaju i koji zahtevaju nova radna mesta, a naši mladi ljudi imaće šansu da to vide i uživo, pa je zato planirano da studenti kragujevačkog Mašinskog fakultet na jesen borave u ovoj Japanskoj multinacionalnoj korporaciji ”Hiachi”. Sve troškove boravka snosiće ta kompanija, a to će biti nagrada za naše studente koji svoja znanja pokazuju godinama, a – prema rečima prof. dr Miluna Babića Šefa katedre za energetiku i procesnu tehniku najboljim i najperspektivnim mladim stručnjacima ponuditi možda i buduće zaposlenje. Regionalni evro centar kao koordinator svih centara u Srbiji, bio je nosilac brojnih zajedničkih poslova sa ovom kompanijom, gde smo uradili niz veoma uspelih istraživačkih poduhvata. Kao rezultat uspešne saradnje Mašinski fakultet na poklon dobiće mernu opremu za razna energetska merenja – ističe Babić.

Japanska multinacionalna kompanija ”Hitachi”, inače posredstvom svog evropskog ogranka, namerava da se što snažnije pozicira na Evropskom tržištu, a to uključuje i našu zemlju.

You may also like...