K O N K U R S: „Kako štitimo ozonski omotač?“

K O N K U R S
za finansiranje projekata
„Kako štitimo ozonski omotač?“

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i UNIDO (Organizacija UN za industrijski razvoj) pozivaju nevladine organizacije -udruženja koja se bave pitanjima zaštite životne sredine, da podnesu predloge projekata na temu «Kako štitimo ozonski omotač?». Projekti treba da budu edukativnog karaktera i da doprinesu razvijanju svesti o značaju ozonskog omotača i širenju znanja o potrebi zaštite ozonskog omotača, kao i o aktivnostima koje se mogu preduzeti u cilju njegove zaštite. Rezultati odabranih projekata biće predstavljeni 16. septembra, povodom Dana zaštite ozonskog omotača, te je u okviru predloga projekta potrebno planirati aktivnosti vezane za obeležavanje Dana zaštite ozonskog omotača.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu:

Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije – udruženja koja:

  • su registrovana i deluju na području Republike Srbije,
  • se u okviru aktivnosti definisanih statutom bave životnom sredinom.
  • Jedna organizacija može prijaviti najviše jedan projekat.
  • Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se sve projektne aktivnosti završe zaključno sa 16. septembrom tekuće godine, kad će biti prezentovani rezultati projekta povodom obeležavanja Dana zaštite ozonskog omotača.
  • Potrebno je da se predloženi projekat realizuje isključivo na području Republike Srbije.

Opredeljena sredstva

Ukupan iznos opredeljenih sredstava za projekte po ovom konkursu iznosi 2.100.000,00 dinara (dvamilionastohiljada) dinara. Realizacija odabranih projekata biće finansirana najviše sa 700.000,00 (sedamstohiljada) dinara po projektu.

Odabrane projekte finansira UNIDO (donator), iz sredstava Multilateralnog fonda uz Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, u okviru projekta Institucionalnog jačanja.

U Finansijskom planu za predloženi projekat mogu se navesti samo opravdani i stvarni troškovi koji su u neposrednoj vezi sa predloženim projektom. Zarade zaposlenih, sredstva za zakup prostorija za rad, troškovi nabavke računara i ostale opreme i tzv. „redovni troškovi“ ne mogu biti potraživani u okviru predloga projekta.

Realizacija projektnih aktivnosti koje podrazumevaju korišćenje finansijskih sredstava može početi tek nakon završene procedure izbora projekata. Troškovi nastali pre završene procedure izbora projekata i navedeni u finansijskom izveštaju, neće biti prihvaćeni.

Rok i način podnošenja prijave:

Formular za prijavljivanje, kao i Obrasci za podnošenje izveštaja nakon realizacije projekta mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 23. mart 2012. godine

You may also like...