Kako se zaštititi od virusa gripa A (H1N1) ?

Plakat 01Novi grip je oboljenje prouzrokovano virusom gripa tipa A (H1N1) koji je pokazao veliki pandemijski potencijal, tj. sposobnost da zahvati stanovništvo na velikom prostranstvu (2 i više kontinenata). Do 10.11.2009. godine u našoj zemlji su laboratorijski potvrđena 254 slučaja ove bolesti. S obzirom da laboratorijska potvrda virusa nije rađena kod svih sumnjivih slučajeva, smatra se da je broj obolelih i inficiranih višestruko veći.

Virus gripa A (H1N1) se najčešće prenosi direktnim putem: kapljičnim (kijanje, kašljanje) i direktnim kontaktom (rukovanje, poljubac). Dokazano je, takođe, da se ovaj virus može preneti i indirektno putem sveže kontaminiranih predmeta. Studije su pokazale da virus gripa može da preživi na površinama predmeta 2 do 8 sati (a i duže) nakon dospevanja na taj predmet. Odrasli (ukoliko nisu lečeni antivirusnom terapijom) su zarazni najmanje 7 dana od početka simptoma, dok kod dece taj period traje i duže. Prvi simptomi novog gripa su isti kao i simptomi sezonskog gripa: povišena telesna temperatura, bolovi u mišićima, sekrecija iz nosa, bol u grlu. Muka, povraćanje i proliv se mogu javiti češće kod novog gripa nego kod sezonskog. Teže forme gripa javljaju se kod osoba sa oslabljenim imunitetom, kao i kod onih sa hroničnim respiratornim, kardiovaskularnim i metaboličkim bolestima, kod dece i starijih od 65. godina.

Najvažnije mere prevencije koje se preporučuju na fakultetima u cilju zaštite studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja su:Plakat 01

 • Savet svim studentima i zaposlenim sa simptomima respiratornih infekcija da ne dolaze na fakultet, a da se u slučaju težih simptoma jave izabranom lekaru.

 • Sve radne prostorije, amfiteatre, učionice, čitaonice i druge zajedničke prostorije više puta tokom radnog dana provetravati prirodnom ventilacijom.

 • Sve radne površine nekoliko puta dnevno brisati dezinfekcionim sredstvima.

 • Obezbediti dovoljno sredstava za higijenu u toaletima (tečni sapuni, papirni ubrusi i slično).

Mere lične zaštite uključuju:

 • Pranje ruku vodom i sapunom ili korišćenje sredstva za higijenu ruku na bazi alkohola.

 • Izbegavanje rukovanja i ljubljenja.

 • Izbegavanje dodirivanje očiju, nosa i usta.

 • Izbegavanje kontakta sa osobama koje imaju simptome respiratornih infekcija.

 • Odstojanje od najmanje 1,5 m od osoba koje imaju simptome respiratorne infekcije

 • Ukoliko je došlo do kontakta sa osobama obolelim od novog gripa potrebno je pratite svoje zdravstveno stanje tokom sedam dana od kontakta.

 • Da bi se zaštitili drugi, ukoliko dođe do kijavice ili kašlja, koristiti papirne maramice za brisanje nosa i stavljati ih preko usta, a onda ih posle upotrebe odložiti u kantu za smeće. Nakon toga obaviti higijenu ruku.

symptoms_of_swineflu

grip-h1-n1Šta uništava virus gripa?

Virus gripa uništava toplota (75-100°C). Sem toga, nekoliko hemijskih germicida uključujući hlor, hidrogen peroksid, deterdžent (sapun), jodofori (antiseptici na bazi joda) i alkoholi su efikasni u borbi protiv virusa gripa kod ljudi ako se koriste u dovoljnim koncentracijma i dovoljno vremena.

Da li postoji vakcina?

Protiv novog gripa postoji vakcina. Studenti medicinskog fakulteta spadaju u kategoriju prioriteta za vakcinisanje.

Da li postoji specifična terapija?

Postoje dva antivirusna leka – oseltamivir i zanamivir. Na osnovu iskustva sa drugim virusima gripa, terapija je najefikasnija ako se primeni u roku od 2 dana od početka prvih simptoma. S druge strane, nema dokaza da uzimanje leka pre pojave simptoma ima zaštitno dejstvo, a široka upotreba ovih lekova mogla bi dovesti do toga da virusi postanu otporni na njih.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=c-36EiSejFU

httpvh://www.youtube.com/watch?v=0wK1127fHQ4

You may also like...