Konkurs UN-a: Budućnost divlјih životinja je u našim rukama

Konkurs za izradu postera povodom Svetskog dana divlje faune i flore 2016. [World Wildlife Day]

Svetski dan divlje faune i flore obeležava se širom sveta 3. marta, nakon što je Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija na 68. zasedanju (20. .ecembar 2013.) ovaj datum odredila za obeležavanje na globalnom nivou u cilju podizanja svesti o pretnjama, koje po opstanak velikog broja vrsta biljaka i životinja u prirodi predstavljaju nekontrolisano korišćenje prirodnih resursa, ilegalna trgovina primercima divljih vrsta i druge nezakonite aktivnosti poput krivolova.

Budućnost slonova je u našim rukama - The future of elephants is in our hands

Svetski dan divlje faune i flore [World Wildlife Day 2016 (WWD2016)] biće obeležen 3. marta na temu “Budućnost divlјih životinja je u našim rukama”. U fokusu Svetskog dana će biti afrički i azijski slonovi a tema je”Budućnost slonova je u našim rukama”.

U nastojanju da se podigne svest o očuvanju divlјih životinja, poseban izazov su neke zaštićene vrste kao što su afrički i azijski slonovi i treba inspirisati građane širom sveta da daju svoj glas i koriste svoje umetničke talente. CITES Sekretarijat, kao globalni moderator proslava ovog globalnog dana, pokreće takmičenje za dizajn plakata koji se mogu koristiti kao ilustracija teme WWD2016.

Koncept i klјučne poruke

Tema WWD2016 je poziv svim građanima širom sveta da uzmu učešće u zaštiti neverovatnih divlјih životinja i bilјaka koji dele planetu sa nama. Gubitak staništa, klimatske promene i krivolov su među najalarmantnijim izazovima sa kojima se danas suočavju divlјe životinje. Krivolov i trgovina slonovačom je sada najozbilјnija pretnja afričkim slonovima. Oko 100.000 afričkih slonova je žrtvovano za 3 godine kako bi zdaovoljilo potražnju za slonovačom.
Klјučna poruka teme WWD2016 pokušava da prenese stav da lјudska bića u svojim rukama drže budućnost svih divlјih životinja. Ako se sada ne preduzmu akcije posledice će biti neposredne, ponekad razorne, za neke vrste životinja i bilјaka. Grafika treba da komunicira sa ovom klјučnom porukom – “U našim je rukama”. Mi kao čovečanstvo u kolektivnom smislu, ili kao pojedinac, imamo svoju ulogu. Svako može dati ruku. Svako može da pomogne prenoseći ovu poruku. Hajde da svi kažu ‘ne’ ilegalnom korišćenju divlјih životinja i njihovih proizvoda. Zajedno možemo da sprečimo krizu.

Vreme održavanja konkursa: 22. januar 2016 – 22. februar 2016.godine

Ko može da učestvuje

Svako bez obzira na uzrast može ući u ovo takmičenje, a otvoren je za sve lјude u svim zemlјama. Deca mlađa od 13 godina moraće da imaju dozvolu roditelјa, i njihovu pomoć (ili zakonskog staratelјa) u učestvovanju na konkursu.

Propozicije konkursa

  • Umetnički rad mora biti originalan, predat od strane umetnika. Radovi moraju biti dvodimenzionalni i koriste se tradicionalne tehnike (olovke, bojice, ugalј, uljane boje, akrilne boje, akvarel, itd) ili moderni digitalni proces ilustrovanja. Poželjna je digitalna ilustracija u vektorskom formatu.
  • Pošto svi likovni radovi moraju biti potpuno originalni, neće biti prihvaćeni ukoliko su upotrebljene u celini ili delimično već postojeće slike, a takvi radovi će se smatrati plagiajatima.
  • Radovi se otpremaju na cloud server, poželјno je Google disk ili Dropbox (Molimo Vas da koristite email adresu –shashika.sedara-hettige@cites.org  ukoliko šaljete pomoću Dropbox-a).
  • Jednom izabran, pobednički dizajner mora biti u stanju da radi sa organizatorom i prilagodi svoj pobednički dizajn različitim formatima.
  • Maksimalna veličina datoteke za otpremanje ne bi trebalo da bude veća od 10 MB.

Žiriranje

Svi radovi će biti žirirani korišćenjem istih kriterijuma: kreativnost, kompozicija, tematika i tehnika. Pobednici će biti objavlјeni 3. marta 2016. na Svetski dan divlje faune i flore.

Nagrade

Tri pobednika će biti nagrađena besplatnim avionskim kartama kako bi prisustvovali 17. sastanku Konferencije potpisnica Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlјe faune i flore (CITES CoP17) koji će se održati od 24. septembra do 5. oktobra 2016, u Johanesburgu , Južna Afrika. Karte su pod pokrovitelјstvom Odelјenja za životnu sredinu Južne Afrike.

Kontakt

Za pitanja u vezi takmičenja: shashika.sedara-hettige@cites.org 
Za medije: yuan.liu@cites.org

Pravna napomena

CITES Sekretarijat neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koja može nastati ulaskom u ovo takmičenje i CITES Sekretarijat zadržava pravo da izmeni pravila takmičenja bez prethodne najave.

Svi učesnici se slažu da CITES Sekretarijat zadržava sva autorska prava za materijal koji im je dostavljen. Apliciranjem na konkurs, dizajner se slaže da CITES Sekretarijat ima pravo da objavi, reprodukuje, koristi u komunikaciji u bilo kom obliku i na bilo kojkoj platformi, uklјučujući digitalne, ceo ili deo dizajna.

Fajlovi poslati na konkurs treba da budu isklјučivo slike umetničkog rada i ne smeju da sadrže fotografije takmičara niti drugih pojedinaca.

Pročitajte više: Call for entries: poster design contest for World Wildlife Day 2016

 

You may also like...