La Ricicletta – bicikl od recikliranog aluminijuma

La Ricicletta – bicikl od recikliranog aluminijuma

Recan Fond za povraćaj i reciklažu limenki, u saradnji sa Evropskom aluminijumskom asocijacijom i organizacijom Cial iz Italije, tokom ovogodišnjeg Eco Faira, poklonila jedan nesvakidašnji patentirani proizvod. Radi se o La Ricicleta – biciklu savremenog dizajna koji je izrađen od recikliranog aluminijuma – limenki, a dodeljena je osobi koja je najbliže bila rešenju koliko komada limenki je izloženo na štandu recan Fonda.

Jelena Kiš- menadžer u recan Fondu

Jelena Kiš- menadžer u recan Fondu

  • Zanimljiva je igra zato što je bicikli koji poklanjamo izuzetan i jedinstven u Srbiji, a napravljen je od recikliranih limenki tj. aluminijuma koji je – prema rečima Jelene Kiš menadžer u recan Fondu, patentiran u Italiji gde je slična Fondacija kao što je naša. Mi smo ove bicikle uvezli i jedan poklonili kao nagradu gospođici Tanji Radović koja je odgovorila da je na štandu recan Fonda bilo 2222 limenke, dok je tačan odgovor bio 2210 komada.

Nagrada – bicikl od aluminijuma, ne samo što predstavlja simbol drugog života limenke, jer reciklažom limenki dobijamo aluminijum od kojeg se za samo 60 dana mogu dobiti nove limenke, ali i neki drugi proizvodi od, kao npr. bicikl, koji predstavlja zdravo i potpuno ekološko prevozno sredstvo.

Edukacija i podizanje svesti o važnosti reciklaže jedan je od prioritetnih zadataka obrazovnog sistema, državnih institucija i firmi koje se bave ovom delatnošću. Formiranju takvog načina razmišljanja i ponašanja trebalo bi, da doprinose i pojedinci. Skulptura od limenki izložena na ECOFAIR-u, privlačila je pažnju i podsećala na poželjne aktivnosti.

2210-limenki

Recan Fond sprovodi obrazovni program prikupljanja limenki u školama pod nazivom “Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj” kao konstantnu aktivnost od 2006. godine. Program se sastoji od dve aktivnosti : Edukacija – distribucija edukativnog materijala koji se sastoji od materijala za nastavnike i dve brošure, letaka, postera i edukativnog filma i održavanje predavanja o reciklaži limenki.

  • Druga aktivnost je akcija za prikupljanje limenki, u okviru koje škole dobijaju sakupljače kutije i džakove za odlaganje limenki, i ovde smo – prema rečima Jelene Kiš pripremili nagrade za sve škole. Takođe imamo i projekat koji realizujemo u saradnji sa pozorištem ‘’Čarapa’’, a odnosi se na vrtiće, jer smatramo da već u toj dobi deca treba da se edukuju o reciklaži.

Sve škole koje prikupljaju limenke, imaju potpunu slobodu da ih plasiraju ukoliko postoji otkup u blizini, ukoliko škola nema mogućnost da preda limenke na reciklažu, recan Fond će pružiti podršku za otkup korišćenih limenki za piće tokom ove i maja 2011. godine.

  • Za ovu godinu planiramo još jednu novost, a to je – prema njenim rečima zapravo pilot projekat u kome pokušavamo da pokrenemo prikupljanje limenki u hotelima, restoranima, kafićima ili bilo kojim zainteresovanim institucijama. Ove institucije povezujemo sa Javno komunalnim preduzećima ili privatnim firmama koje se bave prikupljanjem limenki.

Cilj ovog programa je da se kroz obrazovanje ali i praktičnu reciklažu učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima onih koji limenku koriste kao naučen i konačno uobičajeni model ponašanja.

You may also like...