Međunarodni akademski kurs “Sačuvaj danas za bolje sutra”

Udruženje Studenata Tehnike Evrope BEST Niš će, po već tradicionalni četvrti put, organizovati međunarodni letnji akademski kurs pod nazivom ”Sačuvaj danas za bolje sutra”, u periodu od 20. do 30. jula. Akademskom kursu će prisustvovati 25 studenata iz Evrope i 25 studenata sa Univerziteta u Nišu.

Učesnicima ovog međunarodnog letnjeg akademskog kursa je omogućeno da kroz 10 dana uče, druže se i učestvuju u različitim akademskim, socijalnim i kulturnim aktivnostima, koje su za njih organizovane u saradnji sa Elektronskim, Mašinskim, Građevinsko-arhitektonskim, Prirodno-matematičkim i Fakultetom zaštite na radu iz Niša.

Tema kursa ”Sačuvaj danas za bolje sutra”, obuhvata širok spektar oblasti kojima je zajednički cilj da ideju ekološke održivosti i energetske efikasnosti učine sastavnim delom razvoja savremenog društva. Oblasti kojima se bavi ovaj kurs su:

• Energetska efikasnost
• Obnovljivi izvori energije ( solarna energija, biomasa… )
• Vetrogeneratori
• HHO generatori
• Hibridna vozila
• Električna vozila

Predavanja će biti realizovana od strane profesora Univerziteta u Nišu, predstavnika instituta i ministarstava, kao i drugih stručnih lica iz privrede. Nakon predavanja, učesnici kursa će biti podeljeni u timove koji će za vreme praktičnog akademskog dela kursa, uz pomoć prethodno stečenog znanja, raznih materijala i debate u okviru svog tima, rešavati određeni problem – viziju na zadatu temu kursa. Akademski deo kursa je u saglasnosti sa kreditnim transfer sistemom (ETC system) i sastojaće se od 18 sati stručnih predavanja i 12 sati praktičnog rada – radionica i studije slučaja, koji predstavlja završni rad na osnovu koga će učesnici dobiti diplome o završenom kursu. Po završetku kursa učesnici će prezentovati svoje radove radi dobijanja sertifikata, kao dokaza o uspešno pohađanom kursu. Pored predavanja i radionica, za učesnike kursa biće organizovane i stručne ekskurzije.

Organizovanjem letnjeg akademskog kursa omogućena je kulturna razmena učesnika iz različitih zemalja Evrope, kroz koju će biti prikazani običaji i kultura zemalja iz kojih učesnici dolaze. Kulturna razmena će obuhvatati brojne aktivnosti kao što su:

• srpsko veče, na kome će učesnicima biti predstavljena srpska muzika, kuhinja, igre i kola sa autentičnom atmosferom, čime će se stranim studentima približiti nacionalna tradicija i kultura;
• internacionalno veče, na kome će svaki student-učesnik imati mogućnost da predstavi svoju zemlju, preko, tradicionalnu muziku, kuhinju i igre;
• obilazak grada Niša i upoznavanje sa njegovim znamenitostima i kulturnim dobrima.

Učestvovanje na jednom ovakvom kursu predstavlja sjajnu mogućnost za upoznavanje ljudi iz raznih zemalja i različitih kultura, kao i za sticanje dugotrajnih prijateljstava nakon završenog događaja. Iskustvo zasnovano na radu u otvorenoj zajednici, gde fizičke granice među državama ne postoje i ne utiču na rad, omogućava inženjerima da u potpunosti razviju kapacitete za rad u internacionalnoj i multikulturalnoj sredini.

Više informacija o samom događaju možete saznati na http://best.elfak.ni.ac.rs/

You may also like...