Modernizacijom škola štedi se energija

 

Republika Srbija i Evropska investiciona banka zaključile su finansijski ugovor za program modernizacije škola. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o izboru škola za finansiranje projekata izvođenja radova na zameni stolarije, a u Kragujevcu radiće se u Prvoj tehničkoj školi, Fakultetu inženjerskih nauka, i osnovnoj školi Moma Stanojlović. Kragujevac ima preko 30 škola i većina ima problema sa stolarijom, fasadom, visokim platformama, a kako bi unapredili sistem obrazovanja i modernizovali objekte učestvovali su u projektu ”Program modernizacije škola”.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku o izboru škola za finansiranje projekata za izgradnju, rehabilitaciju i modernizaciju školskih objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Kragujevac je jedan od učesnika projekta, na čijoj teritoriji će se rekonstruisati i modernizovati osnovna škola ”Moma Stanojlović”, Prva tehnička škola i Fakultet inženjerskih nauka. U okviru Programa modernizacije škola koje sprovodi Ministarstvo, u Prvoj tehničkoj školi radiće se na zameni stolarije. Vrednost projekta je 15 miliona dinara, a grad će učestvovati sa 30 odsto sredstava.

Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

  • Najveće troškove lokalne samouprave imaju oko utroška energije, a među tim objektima gde se najviše troši energija jesu Vladimir Maksimović, član GVškole. Zato je u planu da se uradi lista prioritetnih objekata koji treba da se renoviraju. Preko Ministarstva osnovna škola ”Moma Stanojlović” je ušla u projekat energetske efikasnosti kao i deo Fakulteta inženjerskih nauka. Dobro je to što 15 odsto tih sredstava može da bude upotrebljeno za sanaciju i drugih komunalnih problema koje ove škole imaju. Očekujemo da se taj projekat realizuje u toku školskog raspusta – objašnjava Vladimir Maksimović, član GV.
Osnovna škola Moma Stanojlovič Kragujevac

Osnovna škola Moma Stanojlovič Kragujevac

Program se finansira delom iz sredstava zajma Evropske investicione banke, a delom učešćem Republike Srbije, odnosno lokalnih samouprava na područjima kojima se projekat sprovodi. Protokol o saradnji potpisan je sa 64 lokalne samouprave u Srbiji za 134 školska objekta osnovnog i srednjeg obrazovanja.

You may also like...