Nacionalni program zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja

Vlada Republike Srbije donela je Nacionalni program zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine. To je najvažniji, sveobuhvatni, intersektorski, strateški dokument iz oblasti zaštite životne sredine, kojim se obezbeđuje planiranje i upravljanje u toj oblasti u periodu od narednih deset godina.

Jedan od ključnih dokemenata koji je korišćen prilikom izrade Nacionalne strategije održivog razvoja Srbije bio je nacrt Nacionalnog programa zaštite životne sredine, pod nazivom NEAP dokument čija je izrada započeta 2004. uz podršku Evropske agencije za rekonstrukciju.

Nacionalni program zaštite životne sredine je pripremljen u cilju razvoja moderne politike zaštite životne sredine u Republici Srbiji, tokom sledeće decenije. Biće realzovan Akcionim planom, koji će obezbediti pravni i institucionalni osnov za brojne projekte u procesu približavanja Evropskoj uniji i korišćenje finansijskih sredstava iz budžeta i pretristupnih fondova.

Program je urađen tako da omogući podizanje kvaliteta životne sredine i unapređenje kvaliteta života stanovništva u Republici Srbiji. Kao strateški dokument, Program predstavlja sredstvo za rešavanje prioritetnih problema u oblasti zaštite životne sredine u zemlji i doprinosi pridruživanju Srbije Evropskoj uniji.

Nacionalni program zaštite životne sredine možete preuzeti ovde.

You may also like...