NAJBOLJE TEHNOLOŠKE INOVACIJE U SRBIJI 2015.

Privredna komora Beograda u okviru komorskog sistema Srbije partner je u državnom projektu izabora za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2015. godine.

NAJBOLJE TEHNOLOŠKE INOVACIJE U SRBIJI 2015

Na sastanku u Privrednoj komori Beograda organizatori su najavili da je rok za podnošenje isključivo elektronskih prijava na konkursu za izbor najbolje tehnološke inovacije 20. april, a adresa www.inovacija.org. Uslov za učešće pored sprovodljive ideje je da se formira tročlani tim koji će realizovati inovaciju u praksi u toku samog takmičenja koje traje do kraja godine i podrazumeva nekoliko faza obuke.

Organizator je Ministarstvo nauke Srbije, glavni partner je Privredna komora Srbije, odnosno sve komore u njenom sastavu jer je cilj da se obuhvate sve lokalne zajednice u Srbiji, logistiku pruža Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, a medijski partner je Radio televizija Srbije.

  • Takmičenje sprovodi tim u kome se nalazi pet doktora nauka, a recezentski operativni tim koji ocenjuje inovacije i savetuje i edukuje učesnike kako da ih materijalizuju broji 400 naših ljudi iz celog sveta – rekao je profesor Tehnološko metalurškog fakulteta u Beogradu, Dragan Povanović.

Ovogodišnji fond za nagrade je 5 miliona dinara, pobednik dobija million dinara, a ostalo su specijalne nagrade koje stimulišu inovatorstvo u pojedinim segmentima društva.
Posle obuke i sačinjavanja biznis plana i modela po kome će inovacije biti realizovane na tržištu u decembru će biti održana dva polufinala, u Novom Sadu i Gornjem Milanovcu jer je ovogodišnji partner na projektu i kompanija Metalac, a finale pred TV kamerama biće održano 23. decembra u Beogradu, najavio je Povanović.

Ministratsvo nauke započelo je takmičenje inovatora 2005. godine , a da je u proteklih deset godina bilo 6500 učesnika, 2244 timova i da je napravljeno 839 biznis planova. Iz budžeta je za ove namene uloženo ukupno 70 miliona dinara, a učesnici su zahvaljujući inovacijama i obuci stečenoj u okviru konkursa osnovali 80 preduzeća, što je krajnji cilj ovog projekta.

Izvor: Privredna komora Beograd

You may also like...