Najskuplji ekološki projekat na Balkanu

Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje u PD Termoelektrane ”Nikola Tesla”, Obrenovac i Srbija dobili bi najskuplji i najvredniji ekološki projekat na Balkanu, istaknuto je na sastanku poslovodstva PD TENT i visoke državne delegacije Japana povodom dobijanja kredita vrednog oko 200 miliona evra za izgradnju ovog postrojenja.

Japanska delegacija u poseti TENT-u

Pre odlaska u Obrenovac, članovi japanske delegacije razgovarali su sa predstavnicima Vlade Srbije, a Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije, najavio je da se već početkom marta može očekivati potpisivanje memoranduma o realizaciji ovog kredita u TENT A.

  • Potpisivanje memoranduma, kojim bi počeo proces rešavanja velikog ekološkog problema ne samo u Obrenovcu i Srbiji, već i u čitavom regionu, trebalo bi da bude u Tokiju, tokom predstojeće posete Borisa Tadića, predsednika Srbije – rekao je Đelić.

Uz korišćenje japanske tehnologije, na efikasan način zaštitiće se životna sredina u regionu. TENT izgradnjom ovog postrojenja ulazi u novu fazu realizacije ekoloških projekata predviđenih ”Zelenom knjigom”, koja predstavlja krovni dokument EPS-a u oblasti zaštite životne sredine.

  • Realizacija ovog posla pokazuje ne samo koliko je TENT posvećen tom dokumentu, već i da uspešno sprovodi sve planirane ekološke projekte predviđene ”Zelenom knjigom”. PD TENT ima obavezu da uvede ove sisteme na svim postrojenjima, TENT A, TENT B, TE ”Kolubara A” i TE ”Morava” – naglasio je Aleksandar Vlajčić, direktor za unapređenje sistema u PD TENT.

Prema domaćem zakonodavstvu te obaveze moraju se ispuniti do 2015. godine, a po Ugovoru o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope taj rok je do 2017. godine. U PD TENT se nadaju da će uspeti da do 2015. godine započnu sve projekte, i da ih završe do roka koji je dala međunarodna zajednica.

M. Vuković

You may also like...