Nova staništa stepskog božura u Srbiji

Zavod za zaštitu prirode Srbije realizovao je još jedno terensko istraživanje u okviru rada na utvrđivanju brojnosti i stanja populacije stepskog božura, strogo zaštićene vrste u Srbiji.

U periodu od 7. do 9. maja saradnici Zavoda, obavili su terenska istraživanja staništa stepskog božura – Paeonia tenuifolia kod mesta Skrobnica, opština Knjaževac, i iznad sela Odorovci (deo Vidliča, opština Dimitrovgrad).

Utvrđivanje brojnosti i stanja populacije stepskog božura, strogo zaštićene vrste u SrbijiTerenska istraživanja ove, i drugih vrsta božura (kosovski, muški i obični božur) započeta su 2010. godine u cilju utvrđivanja brojnosti i stanja populacija strogo zaštićenih vrsta, kao i radi kompletiranja karte rasprostranjenja roda božura (Paeonia) u Srbiji. Tom prilikom pronađena su i nova staništa stepskog božura, tako da je ovogodišnje istraživanje započeto sa idejom da se urade studije zaštite novootkrivenih staništa stepskog božura, na dvema gore navedenim lokalitetima. Na taj način bi u Srbiji ova vrsta bila zaštićena na sve tri lokacije na kojima je do sada zabeležena. Zaštićeno prirodno dobro SRP „Deliblatska peščara“ donedavno je predstavljalo jedini poznati lokalitet ove vrste.

Rod Paeonia (naziv roda potiče iz grčke mitologije po bogu lekarstva Peonu) je jedini rod u porodici božura (Paeoniacae) i obuhvata oko 40 vrsta. Rasprostranjenje vrsta ovog roda prvenstveno je vezano za Evropu i Aziju. Božuri rastu po šumama i obodima šuma, po proplancima, na utrinama, u području stepa i šumostepa, u šibljacima ili na kamenjaru.

U Srbiji raste pet vrsta božura, i sve vrste su strogo zaštićene Pravilnikom o proglašenju strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta, čime je njihovo branje, kao i degradacija i uništavanje staništa strogo zabranjeno.

You may also like...