Održivo se razvijaj

Nakon uspešne prošlogodišnje realizacije projekta koji se bavi promocijom važnosti zaštite životne sredine, studentska organizacija AIESEC u okviru lokalne kancelarije Singidunum 23. marta 2012. godine ponovo organizuje projekat CSR Forum u prostorijama opštine Novi Beograd.

Osnovni cilj projekta je da se pozitivno i kreativno utiče na podizanje svesti mladih o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Osnovni cilj projekta je da se pozitivno i kreativno utiče na podizanje svesti mladih o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Sam projekat će se sastojati od jednodnevne konferencije o zaštiti životne sredine i društveno odgovornom poslovanju. Na konferenciji će učestvovati predavači iz partnerskih kompanija ( Erste bank, Carlsberg) kao i iz nevladine organizacije Škola za opstanak.

Pored same konferencije, projekat će tokom marta i aprila imati 6 eksternih događaja. To uključuje i edukaciju učenika 10 beogradskih srednjih škola , kao i manifestaciju „Eko Vašar“ koja za cilj ima okupljanje što većeg broja neafirmisanih umetnika.

Takođe, u okviru projekta biće postavljani reciklažnih kontejneri na 10 fakulteta u Beogradu, sađenje 50 sadnica na teritoriji opštine Novi Beograd, slike na velikoj permanentnoj zidnoj površini.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane neafirmisane umetnike da se prikljuce „Eko Vašar”-u, koji će se održati u okviru konferencije 23. marta 2012. godine u opštini Novi Beograd, kako bi upotpunili ovaj događaj na eko-kreativan način.

Projekat „CSR Forum” jedan je od projekata studentske organizacije AIESEC. AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale. Prisustvom na preko 2.100 univerziteta, u 110. zemalja sveta, sa preko 60.000 članova, AIESEC je prepoznat od strane Ujedinjenih Nacija kao najveća studentska organizacija na svetu. Više informacija o organizaciji i drugim projektima možete pronaći na:

www.aiesec.org.rs/beograd-singidunum/

httpv://www.youtube.com/watch?v=FtZLU-1Bekw

You may also like...