Otpadna ulja za podmazivanje – problem ili prilika

U sklopu 12. međunarodne Konferencije o tribologiji SERBIATRIB’11 održan je na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu okrugli sto pod nazivom ”Otpadna ulja za podmazivanje – problem ili prilika”. Organizator ovog skupa je Srpsko tribološko društvo i Mašinski fakultet u Kragujevcu u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Privrednom komorom Srbije kao suorganizatorom.

Otpadna ulja predstavljaju opasan otpad i zato se mora pažljivo postupati sa njima jer kao takva zagađuju životnu i radnu sredinu. U Srbiji se danas procenjuje da je potrošnja ulja za podmazivanje 35 do 40 hiljada tona, a da je procenat sakupljenog otpadno ulja veoma mali. Veliki deo odlazi u prirodu i zagađuje vodu i zemljište. O sakupljanju i postupanju sa otpadnim uljima i kako rešiti taj problem bilo je reči na okruglom stolu koji je održan na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

prof. dr Aleksandar Rac

prof. dr Aleksandar Rac

  • Problem koji treba rešavati jeste organizovano sakupljanje što znači da je neophodno da se angažuje celokupno društvo od proizvođača otpadnog ulja odnosno korisnika ulja za podmazivanje preko opština, regiona do celokupne države. U tom pravcu doneti su već neki pravilnici i propisi koje treba poštovati, ali oni nisu dovoljni da bi se sakupila dovoljna količina otpadnog ulja i time sprečilo zagađenje životne sredine – rekao je prof. dr Aleksandar Rac sa Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja predstavilo je zakonsku regulativu u Srbiji koja je usvojena prošle godine a bilo je reči i o projektima koji su vezani za tretman otpadnih ulja.

mr Marina Milojević

 

  • Doneta je i Uredba o podsticajnim sredstvima kojima se pomaže operaterima da krenu u realizaciju novih projekata u toku obavljanja delatnosti vezanih za otpadna ulja. To može da bude ne samo skladištenje već i tretman otpadnih ulja, koja su sada novina za Srbiju – objašnjava mr Marina Milojević iz Ministarstva životne sredine.

Ministarstvo životne sredine počelo je izradu Nacionalnog plana upravljanja otpadom u Republici Srbiji koji bi trebao da bude usvojen do kraja godine. Zaokružen je sistem prepoznavanja obveznika plaćanja naknade za proizvode od kojih nastaju otpadna ulja, koja se ovde proizvode ili uvoze u Republici Srbiji.

 

You may also like...