Podrška ruralnom i regionalnom razvoju Srbije

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju kroz projekat ’’Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji’’ u naredne dve i po godine pomoći će ruralni razvoj kroz regionalno povezivanje partnera sa teritorije Šumadijskog, Kolubarskog, Mačvanskog i Sremskog okruga sa 2,7 miliona švajcarskih franaka. Plan projekta prikazan je u Kragujevcu, a domaćin ove prezentacije bila je Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Tim projekta u procesu formiranja partnerstva i njihovom daljem razvoju blisko će sarađivati sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, a prvi korak u ovoj saradnji je radionica na kojoj su predstavljeni kriterijumi za odabir ruralno regionalnih inicijativa. Rok za formiranje i selekciju partnerstva je polovina oktobra 2016. godine, a u narednom periodu će Agencija raditi na upoznavanju predstavnika lokalnih samouprava, proizvođača i njihovih asocijacija, a planirana je i pomoć u pripremi prijava za podršku u ovom projektu.

Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

  • Za nas je posebno značajno što smo deo ovog programa zato što Centralna Srbija u prethodnih pet godina bila je bez ikakvog donatorskog programa podrške. Projekat ’’Podrška ruralnom i regionalnom razvoju u Republici Srbiji’’ ima za cilj da obezbedi pristup dodatnim sredstvima za sprovođenje nadležnosti lokalnih samouprava i da na ovaj način doprinese jačanju demokratskog procesa odlučivanja o prioritetima na lokalnom nivou i poboljšanju usluga za građane i privatni sektor. Projekat će sarađivati sa predstavnicima nacionalnog, regionalnog i lokalnog nivoa, a podrška za razvoj 4 upravna okruga je planirana u okviru komponente 2 – istakao je Nenad Popović, direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja.

Srbiju je prvi put posetio i Džon Galager koji je u Kragujevac došao iz Švajcarske Agencije za razvoj i saradnju kako bi predstavio dobra iskustva koja ima u svojoj zemlji kada je reč o ruralnom razvoju.

Džon Galager iz Agencije za razvoj i saradnju Švajcarske

  • Naša je namera da u okviru ovog projekta sarađujemo sa regionima , sa ruralnim područjima i da vidimo koje su to mogućnosti za saradnju i rad sa njima. Cilj nam je da se i povežemo u okviru tih ruralnih područja ne samo u okviru jednog regiona – rekao je Džon Galager iz Agencije za razvoj i saradnju Švajcarske.

Poljoprivredni proizvođači koji su došli sa područja Šumadijskog regiona veoma su zainteresovani za ovaj projekat jer je apliciranje za dobijanje sredstava veoma važno za unapređenje poljoprivredne proizvodnje.

Milan Perić, voćar iz Masloševa

  • Znamo da postoje veliki problemi kada je reč o poljoprivredi, zato su ovakve podrške neophodne, a sa ovim investicijama usavršićemo i poboljšati našu proizvodnju – rekao je Milan Perić, voćar iz Masloševa.

Značajna sredstva od 2,7 miliona švajcarskih franaka više su nego dobrodošla smatraju u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, posebno ako se ima u vidu da je poslednje finansiranje ovakvog tipa bilo pre pet godina, kada je sredstva obezbedila Češka Južnomoravska regija.

You may also like...