Postavljene kućice za ptice u kragujevačkom Velikom parku

Ekološko istraživačko društvo ”Mladen Karaman” iz Kragujevca postavilo je 16 kućica za ptice u Velikom parku. Na taj način dobiće se precizni podaci o tome koje vrste ptica naseljavaju teritoriju grada Kragujevca. Ovo je završetak projekta pod nazivom ”Biomonitoring i značaj bioindikatora u Kragujevcu”, koji je finansirao lokalni Fond za zaštitu životne sredine.

Članovi ekološkog istraživačkog društva ”Mladen Karaman”, želeli su da naprave uvid u stanje životne sredine u gradu. Projekat ”Biomonitoring i značaj biondikatora u Kragujevcu”, podrazumeva razvrstavanje ptica i biljnog materijala na pet lokacija u Šumaricama i Grbicama. Jedan deo projekta je i ornitološka sekcija koja proučava koje vrste ptica žive u gradskim parkovima. Završna faza projekta podrazumeva postavljanje 25 kućica u Velikom parku i Botaničkoj bašti. Time će se u narednom periodu omogućiti uspostavljanje monitoringa u gradu, koji će dati podatke o sastavu ptica koje naseljavaju teritoriju grada Kragujevca.

  • Uzorkovane ptice biće markirane aluminijumskim prstenovima, uzeće se osnovni biometrijski i fiziološki podaci za svaku uhvaćenu jedinku, koja će biti evidentirana u bazi za markiranje ptica. Naravno uzećemo i uzorke koji će nam pokazati, na osnovu laboratorijskih istraživanja da li prisustvo populacija ptica u Kragujevcu ima određenih prisustva zaraznih bolesti koje mogu da budu opasne za ljude u samom gradu – ističe Miloš Radaković, koordinator projekta.

Evidentiranje i istraživanje biondikatora na teritoriji grada, doprineće kreiranju jedne detaljne slike o stanju životne sredine u gradu i njenim zagađivačima i zagađujućim materijama.

  • Nadamo se da će na ovaj način, po prvi put biti uspostavljen pravi monitoring na prostoru gradskog parka kao i na nekim drugim površinama. Pokušaćemo da u okviru akcije ”Očistimo Srbiju”, tokom ove godine, organizujemo niz aktivnosti u Šumaricama, pa zato pozivam naše sugrađane da 4. juna dođu i priključe se ovoj akciji – ističe Srđan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu.

Biološkim monitoringom živih sistema koji predstavljaju indikatore stanja životne sredine, ovim projektom dobiće se delimična slika o životnoj sredini grada Kragujevca.

 

 

You may also like...