Pravilnik o odštetnom cenovniku za strogo zaštićene vrste

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donelo je Pravilnik o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste 01. juna 2010. godine.

Šumski puh

Neke od vrsta navedenih u Pravilniku ugrožene su i zaštićene u celoj Evropi, dok su druge autohtone vrste u Republici Srbiji, čija se populacija znatno smanjila. Najviša kazna je propisana za ubijanje jedinke mrkog medveda, a kazne su znatno niže za namerno uništavanje prirodnih staništa pojedinih vrsta insekata. Pod prirodnim staništima se ne podrazumevaju poljoprivredne površine na kojima je moguće primenjivati mere zaštite bilja u skladu sa uslovima koje predlažu stručne kuće, poput zavoda za zaštitu prirode.

 

Ministarstvo razmatra izmene Pravilnika radi njegove efikasnije primene, a prlikom izmena biće uzete u obzir prirodne promene brojnosti populacija. Neke od vrsta će biti uklonjene sa lista, a izvesno je da će se pod zaštitom naći i neke od vrsta koje do sada nisu smatrane ugroženim.

 

Pored svih ostalih medijuma životne sredine, koji uključuju vazduh, vodu i zemljište, a o čijem kvalitetu Ministarstvo brine sprečavanjem zagađenja, neophodno je zaštititi i biodiverzitet.

Pravilnik o odštetnom cenovniku za utvrđivanje visine naknade štete prouzrokovane nedozvoljenom radnjom u odnosu na strogo zaštićene i zaštićene divlje vrste

Odštetni cenovnik za strogo zaštićene divnje vrste

Odštetni cenovnik za zaštićene divlje vrste

You may also like...