Predstavljen projekat “Katastar rudarskog otpada” u Boru

Javna prezentacija projekta Katastar rudarskog otpada održana je u Boru, rudarskom centru Srbije. Reč je o trogodišnjem projektu koji je finansiran sredstvima Evropske unije i sufinansiran sredstvima Republike Srbije.

Predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i članovi projektnog tima, predstavili su zainteresovanim kompanijama, organizacijama i novinarima metodologiju projekta „Katastar rudarskog otpada“, ostvarene rezultate, značaj ovog projekta na celokupan rudarski sektor zemlje i uticaj na stanje životne sredine u Srbiji.

Piter Bajer, projektni tim lider
Piter Bajer, projektni tim lider
  • Do januara 2020. godine, do kada po planu traje projekat, fokus aktivnosti je na izveštavanju. Predali smo izveštaje za 22 lokacije, dok na preostalih 19 izveštaja jos uvek radimo. Prema kompletiranim izveštajima, napustene lokacije rudarskog otpada u većini slučajeva imaju nepovoljan uticaj na površinske I podzemne vode – rekao je Piter Bajer, projektni tim lider.

Projektni tim je, inače, tokom 2017. godine obišao 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada u Srbiji i podneo izveštaj o vrstama i količinama tog otpada, a Ministarstvo rudarstva i energetike je izabralo 41 lokaciju za dalja istraživanja i analize, s obzirom na njihov mogući uticaj na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje ljudi.

Boris Ilijevski, projekt menadžer
Boris Ilijevski, projekt menadžer
  • Skoro 20 godina Evropska unija i Srbija rade zajedno na obezbedjivanju održivog I sigurnog energetskog snabdevanja koje je i ekološki prihvatljivo – istakao je Boris Ilijevski, projekt menadžer. Glavni izazovi koje pokušavamo da prevaziđemo kroz naše partnerstvo, odnose se na smanjenje zagađenja i migitaciju rizika iz sektora rudarstva i energetike. Kroz IPA podršku danas i CARDS podršku u prošlosti , Evropska unija investirala je preko 75 miliona evra u postrojenja za preradu otpadnih voda, smanjenje emisija, upravljanje pepelom ili druge slične mere – podsetio je Ilijevski.

Tokom tri godine, projektni tim prikupio je, analizirao i klasifikovao podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog otpada u Srbiji. Objedinjeni podaci skladište se u opsežnu bazu koja čini katastar rudarskog otpada… Katastar, dostupan u formi knjige i veb aplikacije, predstavlja važan korak u uspostavljanju odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji…

Dr Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike
Dr Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike
  • Značaj ovog projekta ogleda se i u tome što ćemo imati objedinjene i sistematizovane podatke o lokacijama rudarskog otpada, uključujući količine i karakter rudarskog otpada, kao i kategoriju odlagališta i skrining uticaja na životnu sredinu i zdravlje – rekla je Dragana Jelisavac Erdeljan, šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike.

Sa jasnijom slikom o otpadu i rezultatima laboratorijskih analiza Republika Srbija imaće kvalitetnu dokumentaciju za analizu mogućnosti za preduzimanje aktivnosti po pitanju sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.

Očekuje se da će rezultati ovog projekta, uključujući i studije slučaja po uzoru na najbolje evropske prakse o upravljanju rudarskim otpadom, kao i Priručnik za inspektore, predstavljati značajnu pomoć u budućem radu, na obezbeđivanju efektnog i ekološki bezbednog i sigurnog.

You may also like...