Predstavljena izložba „Najlepša bašta Arilja“

Izložba je deo projekta „Separacija za spas planete“, u okviru kojeg je u Arilju dostignut stepen reciklaže od čak 7, 85%!

U okviru izložbe „Najlepša bašta Arilja“, u gradskom parku u Arilju predstavljene su fotografije bašti Stepen reciklaže u Arilju je čak 7,85 postosvih učesnica takmičenja „Da li je vaša bašta najlepša?”, sa ciljem da se pokaže koliko žene u ovoj opštini, brinući o svojim domaćinstvima, doprinose i čitavoj zajednici u povećanju stepena reciklaže i očuvanja životne sredine. Ovim je uspešno završen pilot projekat „Separacija za spas planete“, koji je pokrenut u septembru prošle godine u Arilju, sa ciljem da se unapredi standard životne sredine u Arilju u skladu sa srpskim i evropskim principima i zakonodavstvom, a kako bi se građanima pružio najviši stepen usluge sakupljanja i odvoženja otpada.

  • Danas, opština Arilje ima savremenu opremu za upravljanje otpadom i razdvajanje otpada u domaćinstvima. Iskustva i lekcije iz Arilja će služiti kao primer ostalim lokalnim samoupravama u Srbiji, ali i Ministarstvu, prilikom definisanja neophodnih mera i potrebnih finansija za dostizanje cilja u oblasti razdvajanja i reciklaže komunalnog otpada, koji podrazumeva 50% do 2030. Godine – naveo je Milan Stevanović, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Projekat primarne separacije otpada opština Arilje sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, a uz podršku Švedske i međunarodne organizacije IMG. John Glazebrook, menadžer programa u IMG-u, osvrnuvši se na odlične rezultate projekta, istakao je da je separacija otpada na nivou domaćinstva od izuzetne važnosti za čistu i zdravu životnu sredinu.

učenici osnovne škole „Stevan Čolović“

  • Recikliranje je jedan od razloga, ali isto tako i doprinosi pitanju dobrog upravljanja otpadom u svakoj kući. Građani mogu sve više da doprinesu napretku po svim pitanjima zaštite životne sredine, o čemu svedoči i rezultat da je Arilje u aprilu recikliralo čak 7,85% od ukupne količine komunalnog otpada sa 96% korisnog materijala (što je visok procenat u bilo kojoj zemlji), a od septembra 2015. oko 117 tona reciklažnog otpada nije završilo na deponiji Duboko – istakao je John Glazebrook.
  • Veoma smo ponosni što smo na teritoriji opštine Arilje postigli izvanredne rezultate i smatram da stepen reciklaže od skoro 8% predstavlja veliku stvar ne samo sa našu opštinu, već i za čitavu zemlju – istakao je Milijanko Mitrović, direktor JKP „Zelen“ u Arilju.

Nakon otvaranje izložbe „Najlepša bašta Arilja“, učenici osnovne škole „Stevan Čolović“ u Arilju su izveli i interaktivnu radionicu na temu ekologije i važnosti reciklaže i time pokazali da sa svojim učiteljima, usvajaju i neguju zdrave ekološke navike i, kao najmlađi, doprinose očuvanju. Sve dame koje su učestvovale u takmičenju dobile su torbe-cegere i zahvalnice, dok su „vlasnice“ tri najlepše bašte dobile vredne nagrade.

You may also like...