Prijave zbog nepropisne upotrebe mamaca za trovanje glodara

mamci za pacove

Šumarska, lovna i fitosanitarna inspekcija Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede,  šumarstva i vodoprivrede prilikom kontrola na terenu tokom proteklih dana na području AP Vojvodina, utvrdile su da je došlo do uginuća određenih vrsta divljači (srneća, zečija divljač, više vrsta ptica i dr.), zbog nepropisne upotrebe mamaca za trovanje glodara na poljoprivrednim površinama.

otrovani-pacovi

Inspektori su preduzeli odgovarajuće mere u vidu uzimanja uzoraka korišćenih sredstava kod poljoprivrednih kultura za analizu, naložili mere za pravilnu upotrebu mamaca i podneli prijave za privredni prestup protiv odgovornih lica.

Generalni inspektorat Ministarstva poljoprivrede ovim putem apeluje na sve korisnike i vlasnike poljoprivrednih kultura (ratarske kulture, voćnjaci, vinogradi i dr.), da sredstva za zaštitu koriste u skladu sa standardima iz te oblasti, uputstvima za rad i pravilnom rukovanju ambalažom.

otrov

Takođe, pozivamo sva društva za zaštitu životinja, kao i Lovački savez Srbije i ostale građane da ukoliko primete nepropisno rasute mamce na terenu da obaveste nadležne inspekcije, kako bismo mogli blagovremeno da odreagujemo i zaštitimo ugrožene vrste životinja.

Brojevi telefona na koje građani mogu prijaviti uočene mamce za trovanje glodara:

– Fitosanitarna inspekcija 011/ 311 74 77

– Šumarska i lovna inspekcija 011/ 26 01 088

You may also like...