PRIKUPLJANJE I RECIKLAŽA AMBALAŽNOG OTPADA

U cilju smanjenja količine ambalažnog otpada u životnoj sredini, očuvanja prirodnih resursa opštine Palilula i zapošljavanja socijalno ugrožene kategorije stanovništva iz redova Romske populacije, koja se pretežno bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina, u Gradskoj opštini Palilula održan je sastanak sa predstavnicima privrednog društva EKOstarPAK Beograd

[singlepic id=957 w=320 h=234 float=center]

Sagledavajući društveni položaj Roma u opštini Palilula, može se reći da se u ovoj organizaciji lokalne samouprave veoma odgovorno radi na potpunoj integraciji Roma u društvu.

 

  • Činimo sve, u granicama naših nadležnosti, da nestanu predrasude prilikom zapošljavanja, školovanja, da nema diskriminacije po bilo kom osnovu – istakao je ovim povodom predsednik Novaković. Međutim, potrebno je određena pitanja kvaliteta života Romske populacije sistemski rešiti. Pitanje obavljanja samostalne delatnosti Roma kroz uspostavljen sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom je dobro rešenje.

Mi ćemo, kao rukovodstvo opštine pomoći osnivanje zadruge-socijalnog preduzeća Roma koja će uposliti zainteresovane sakupljače otpada sa teritorije opštine Palilula, posredovati u dobijanju dozvole za rad i ponuditi odgovarajuću lokaciju za skladištenje sekundarnih sirovina.

[singlepic id=956 w=320 h=240 float=center]

Opština Palilula – po rečima predsednika prof.dr Igora Novakovića, pokušava da kroz druge projekte (svetska kampanja Clean up the World-EKOpolis mreža) u saradnji sa gradom i donatorima (Exchange 3), organizacijama civilnog društva, obezbedi dodatna sredstva za poboljšanje kvaliteta života romskog stanovništva u neuslovnim naseljima Crvena zvezda, Stočni trg i u Mramorskoj ulici. Sakupljačima sekundarnih sirovina i najugroženijim licima Romske populacije, podelili smo šest bicikli sa korpom-istakao je Novaković. Akcija jeimala socijalnu komponentu i promovisala je mogućnost sakupljanja otpada na savremen način.

 

Usvajanjem Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu država Srbija je postavila nacionalne ciljeve i donela plan smanjenja ambalažnog otpada za petogodišnji period 2010-2014 god. Nacionalni ciljevi se odnose na ponovno iskorišćenje i reciklažu 5 vrsta ambalažnog otpada: papir/ karton, plastika, staklo, metal i drvo. Privredno društvo Ekostar Pak, čiji su osnivači Fabrika Kartona Umka, Fabrika Hartije Beograd i Avala Ada koja je ovlašćena od strane Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije, kao Operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom, u ime privrednih subjekata, imaju zadatak da organizuju prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada. Po rečima direktora društva Vojislava Stankovića, prikupljena sredstva ulažu se u razvoj sistema upravljanja ambalažnim otpadom na celoj teritoriji Republike Srbije, a sklapanjem ugovora sa klijentima, obezbeđuje se ispunjenje Nacionalnih ciljeva-čista i zdrava životna sredina.

[nggallery id=57]

 

You may also like...