Razvoj indikatora za klimatske promene i biodiverzitet

U Beogradu je održana radionica “Razvoj indikatora klimatskih promena i biodiverziteta u Srbiji.

Sastanak su organizovali eksperti za biodiverzitet Češke razvojne agencije i Agencije za zaštitu životne sredine. Predstavnici Češke razvojne agencije, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Instituta za meteorologiju, Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Društva za zaštitu ptica Srbije su svojim prezentacijama uzeli značajno učešće u radionici.

Radionica "Razvoj indikatora klimatske promene i biodiverzitet"

U skladu sa raspoloživim podacima predloženo je precizno definisanje i uspostavljanje 3 nacionalna indikatora biodiverziteta i klimatskih promena u prvoj fazi:

1. Uticaj klimatskih promena na populacije ptica (Indeks livadskih ptica), koji će razviti Društvo za zaštitu ptica Srbije u skladu sa metodologijom SEBI 011 indikatora Evropske agencije za životnu sredinu

2. Fenologija zeleničeta (Prunus laurocerasus) na prirodnom lokalitetu Zeleničje i klimatske promene, koji će razviti Republički hidrometeorološki zavod, JP Srbijašume i Agencija za zaštitu životne sredine

3. Zdravstveno stanje šuma i klimatske promene, koji će razviti Institut za meteorologiju, Institut za šumarstvo i Agencija za zaštitu životne sredine

Za sve indikatore će biti razvijena precizna metodologija analiza međuzavisnosti klimatskih parametara i činilaca biodiverziteta na osnovu postojećih podataka, kao i metodologija budućeg monitoringa i izveštavanja po indikatorima.

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine

You may also like...