Razvoj projekta RHE „Bistrica“

„Elektroprivreda Srbije“ i konzorcijum, koji čine kanadska korporacija „Lavalin“ i kineska kompanija „Čajna nuklear pauer inženjering“, potpisali su 27 marta Memorandum o razumevanju za razvoj projekta reverzibilne hidroelektrane „Bistrica“.

Memorandum su potpisali Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, Žan Fransoa Bakl, potpredsednik u direkciji za hidroelektrane i elektroenergetski sistem kanadskog „Lavalina“ i Žang Kibo, zamenik generalnog direktora i finansijski direktor kineske kompanije „Čajna nuklear pauer inženjering“.

Memorandum su potpisali Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, Žan Fransoa Bakl, potpredsednik u direkciji za hidroelektrane i elektroenergetski sistem kanadskog „Lavalina“ i Žang Kibo
Dokument podrazumeva saradnju na pripremi predloga za izradu sveobuhvatne studije opravdanosti i studije uticaja na životnu sredinu koja ispunjava zahteve i standarde međunarodnih finansijskih institucija za finansiranje projekta RHE „Bistrica“, snage 680 megavata. Memorandum predviđa i izradu finansijskog plana koji će predložiti održive i konkurentne finansijske opcije i naknadno razviti i omogućiti finansiranje sa institucijama iz Kanade, Kine i drugih zemalja. EPS je u obavezi da pruži svu pomoć u organizovanju posete konzorcijuma lokaciji i pružanju neophodnih informacija kako bi se konzorcijum pripremio i uradio predlog za studiju opravdanosti za RHE „Bistrica“.
Za ovaj projekat postoji veliko interesovanje mnogih kompanija u svetu i neke već rade svoje studije. Ovaj Memorandum ne ograničava EPS da radi i sa drugim stranama i potencijalnim investitorima, niti da raspiše tender za izvođača i investitora.
Kanadska kompanija „Lavalin“ je renomirani svetski lider u inženjeringu i izradi hidroenergetskih projekata i uspešno je izradio brojne velike hidroenergetske projekte kako u Kanadi, tako i u svetu. „Čajna nuklear pauer inženjering“ je izvođač radova koji ima vodeću ulogu u projektovanju, nabavci, izgradnji, puštanju u rad i startovanju nuklearnih elektrana u Kini i namerava da zaključi međunarodne ugovore u oblasti inženjeringa i nadzora izgradnje hidroenergetskih projekata.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

You may also like...