Recan Fond na Exit festivalu

BICIKL OD RECIKLIRANIH LIMENKI NA POKLON

Na predstojećem Egzit (Exit) festivalu od 7. do 10. jula, svi posetioci koji budu učestvovali u edukativnom kvizu Riken (recan) Fonda za povraćaj i reciklažu limenki i budu tačno odgovorili na pitanja u vezi sa reciklažom imaće šansu da na poklon dobiju jedinstveni bicikl od recikliranog aluminijuma. Nesvakidašnji bicikl La Ricicletta je patentirani proizvod modernog dizajna napravljen u Italiji od aluminijuma dobijenog od iskorišćenih limenki za piće i predstavlja potpuno ekološko prevozno sredstvo.

Riken fond je do sada već pet puta učestvovao na Egzit festivalu u okviru sajma Nevladinih organizacija, a u svom radu inače posebnu pažnju posvećuje edukaciji mladih. Do sada je kroz akcije kao što su „Koš za čist grad“, „Limenke sakupljaj okolinu sačuvaj“ uspeo da mobiliše preko 700 osnovnih škola, da uključi oko 800 đaka iz 12 različitih gradova širom Srbije i prikupi oko 170 hiljada iskorišćenih aluminijumskih limenki. Pored ovih programa, Riken trenutno sprovodi i pilot projekat „Limenka po limenka“ koji ima za cilj afirmaciju održivog ekološkog poslovanja i prikupljanja reciklažnog otpada u preduzećima, institucijama, sa posebnim akcentom na objekte iz ugostiteljskog sektora (hotele, kafiće i restorane). Akcija se sastoji od pomoći postavljanja namenskih kutija i džakova za odlaganje prikupljenih ambalaža koje je Riken fond sproveo i organizovao u Beogradu, Pančevu i Jagodini do sada.

O recan Fondu:

Recan Fond za povraćaj i reciklažu limenki je neprofitna organizacija, koju je osnovala kompanija Bol pekidžing Evropa (Ball Packaging Europe), a koja je u Srbiji aktivna od 2005. godine. Cilj recan Fonda jeste da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom i da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki kod potrošača. Recan Fond deluje kroz edukaciju, s ciljem da reciklaža postane navika i da se spreči nekontrolisano bacanje limenki, kroz pružanje informacija o aspektima zaštite životne sredine u procesu proizvodnje i reciklaže limenki i saradnju sa vlastima, školama, relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama. Najpoznatiji program recan Fonda je školski program „Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“.

You may also like...