Sekopak i A.S.A. započeli akciju Vašu ambalažu u reciklažu

Kompanije A.S.A. i Sekopak započinju zajedničku akciju „Vašu amblažu u reciklažu“, čiji je cilj unapređene primarne selekcije otpada koji se može reciklirati. U cilju modernizacije postojećeg sistema, ali pre svega edukacije većeg broja sugrađana i njihovog uključivanja u sferu reciklaže, operater za upravljanje ambalažnim otpadom “Sekopak”, je u saradnji sa komunalnim preduzećem .A.S.A. na teritoriji Kikinde i Lapova pokrenuo primarno razdvajanje otpada u domaćinstvima. Domaćinstva koja su obuhvaćena dobiće pored crne plastične kante za odlaganje biološkog otpada i žutu plastičnu kantu od 120 litara u koju će odlagati samo reciklabilni otpad. Kako svest i aktivizam sugrađana za učešće u procesima reciklaže bude rastao tako će se i akcija širiti na veći broj domaćinstava uz materijalnu i edukativnu podršku “Sekopaka”. Sugrađani će uz kante dobiti i uputstva i propratne brošure o tome šta u njih mogu da odlažu, a .A.S.A. će jednom nedeljno prazniti kante i odvoziti reciklabilni otpad sakupljen iz njih.

Akcija "Vašu amblažu u reciklažu" u Kikindi

Bojan Marković, generalni direktor Kompanije A.S.A. za Srbiju

  • Delili smo flajere u kojima smo pozivali sugrađane da se prijave ukoliko žele kantu i odziv je bio izuzetan. Već razmišljamo o proširenju ulica koje će biti uključene. Opština Kikinda je jedina u Vojvodini koja je ispunila sve uslove Evropske unije iz oblasti ekologije. To mogu da potvrdim jer naša Kompanija posluje u devet evropskih zemalja – ističe Bojan Marković, generalni direktor Kompanije A.S.A. za Srbiju.

Akcija “Vašu ambalažu u reciklažu” započeta je u Kikindi u Svetosavskoj ulici gde je podeljeno 200 žutih kanti.

  • Miodrag Bulajić, resorni član Opštinkog većaKikinda je jedina u Vojvodini koja za sada, poseduje Regionalnu deponiju za upravljanje otpadom i to treba da nam bude preduslov za potencijalne investitore. Lokalna samouprava predstavlja pionire u oblasti zaštite životne sredine i kvalitetnog i organizovanog upravljanja otpadom jer smo davno prepoznali značaj toga – rekao je danas Miodrag Bulajić, resorni član Opštinkog veća.

Takođe u izabranim delovima opštine Lapovo i Despotovac podeljeni su flajeri sa informacijama za korisnike o načinu prijave za uključenje u projekat. Prijavljenim korisnicima je bez ikakve naknade podeljeno 300 kanti od 120 litara u koju će moći da odlažu sav ambalažni otpad.

  • Aleksandra Simić iz kompanije A.S.A. VrbakAkcija u Lapovu je započeta podelom informativnih flajera zainteresovanim domaćistvima na osnovu kojih se prijavljuju u sistem za dobijanje kanti. Cilj akcije je da se prikupi što veće količine čistih frakcija sekundarnih sirovina u koji spadaju ambalažni otpad, a to su plastika, pet, metal, staklo i tetrapak ambalaža – istakla je Aleksandra Simić iz kompanije A.S.A. Vrbak.

Partner u ovom projektu je Kompanija „Sekopak”, operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom iz Beograda. Od 2010.godine kada su dobili dozvolu od Nacionalnog operatera, organizovali su mnogobrojne akcije i radionice.

  • Violeta Belanović Kokir, generalni direktor firme SekopakUpućujemo poziv svima da nam se pridruže u ovoj akciji. Jedini izbor je ekološki odgovorno i savesno ponašanje prema našem životnom prostoru što je građanima Kikinde, Lapova i despotovca ovim projektom omogućeno – rekla je Violeta Belanović Kokir , generalni direktor firme Sekopak.

 

kamion sa žutim kontejnerima

U početnoj fazi akcije „Vašu ambalažu u reciklažu“ obezbeđeno je 500 kanti od 120 litara koje će biti podeljene u opštinama Kikinda, Lapovo i Despotovac.

You may also like...