Strateški akcioni plan za primenu Arhuske konvencije

Učešće građana u postupku izrade Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije o zaštiti životne sredine bila je tema okruglog stola koji je održan u Regionalnom Arhus centru u Kragujevcu. O nacrtu Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije u Republici Srbiji govorili su predstavnici Misije OEBS-a, Ministarstva životne sredine i lokalne samouprave.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja pokrenulo je postupak izrade Strateškog akcionog plana za primenu Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu o pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija).

Strateški akcioni plan ima za cilj obezbeđivanje procesa koji će omogućiti izvodljivo, delotvorno i postupno ispunjavanje zahteva Arhuske konvencije, a uzete su u obzir specifičnosti uslova u Republici Srbiji.

Za Evropu je najznačajnija takozvana Arhuska konvencija koju je ratifikovala i Republika Srbija. U ovom dokumentu važnu ulogu imaju građani i njihova udruženja. Tim povodom u regionalnom Arhus centru u Kragujevcu održan je okrugli sto, a za uobličavanje ideje i predloga zaduženo je Ministarstvo životne sredine.

  • Strateški akcioni plan elaborira nekoliko oblasti, koliko je naše zakonodavstvo usklađeno sa Arhuskom konvencijom, nedostaci u primeni Arhuske konvencije, sve ono što je potrebno da se uradi da bi mi u potpunosti implementirali Arhusku konvenciju u Republici Srbiji. Svaka država koja je ratifikovala Arhusku konvenciju pokazala je spremnost da svojim građanima učini dostupnim informacije o zaštiti životne sredine,a takođei omogući da učestvuju u donošenju nekih odluka o životnoj sredini i naravno pravnu zaštitu – objašnjava Tina Janjatović, iz Ministarstva životne sredine.

Izrada Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije svakako je jedan od najvećih projekata koje je do sada sprovela misija OEBS-a iz oblasti životne sredine. Već drugu godinu rade na izradi prvog nacrta, na kome je angažovano 5 eminentnih stručnjaka koji su izradili kvaliletetan dokument, gde su kroz razradu 21. zakona razmotrili njihovu usaglašenost sa postulatima koji se nalaze u Arhuskoj konvenciji.

  • Nakon izrade prve verzije mi smo pristupili javnoj raspravi koja će trajati mesec dana i gde je Ministarstvo životne sredine pozvalo ceo civilni sektor i sve zainteresovane građane da se uključe u izradu ovog dokumenta. U okviru javne rasprave organizovali smo i tri okrugla stola, u Subotici, Kragujevcu i Beogradu. Nadamo se da ćemo rezultate ove diskusije pretočiti u konkretne predloge, a oni uvršteni u ovaj dokument. Nakon što ovi rezultati budu sumirani, Vlada Republike Srbije će ovaj dokument da razmotri i nadamo se usvoji Strategiju, a nakon toga sledi publikacija i njena promocija krajem ove godine – ističe Olivera Zurovac Kuzman, savetnica za zaštitu životne sredine pri Misiji OEBS-a u Srbiji.

Ovim projektom pored Kragujevca obuhvaćeno je još 13 gradova i opština u Šumadiji i Pomoravlju, Mačvi i Raškoj oblasti i Jugozapadnoj Srbiji. Značajnu ulogu u njegovoj realizaciji imaju volonteri jer se dobar deo tog pokreta zasniva na svesti građana o potrebi zaštite životne sredine.

 

Tekst Predloga Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije može se preuzeti na sledećoj adresi: http://www.ekoplan.gov.rs/src/Predlog-Strateskog-akcionog-plana-za-primenu-Arhuske-konvencije–1388-c83-content.htm

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja građana, javnost, preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da primedbe, predloge i komentare na tekst Predloga Strateškog akcionog plana za primenu Arhuske konvencije pošalju do 17. novembra 2011. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@ekoplan.gov.rs , dostave putem telefona: 011-269-16-73 ili pošalju na adresu Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd.

Svi predlozi i informacije koji do pomenutog datuma budu poslati biće uzeti u razmatranje.

 

 

You may also like...