Stvaralaštva Katedre za energetiku i procesnu tehniku FIN

 

Katedra za energetiku i procesnu tehniku, koja na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu postoji 28 godina, jedna je od najprestižnijih u zemlji i regionu. Od svog osnivanja 1987 godine u okviru katedre za energetiku i procesnu tehniku, odbranjeno je više od 250 diplomskih i master radova, 19 magistarskih teza i 30 doktorskih disertacija. U dosadašnjem periodu članovi Katedre realizovali su oko 150 projekata, studija i ekspertiza medjunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja. U industrijsku proizvodnju uveli su veliki broj novih proizvoda, postrojenja i tehnoloških postupaka. Uspešno saradjuju sa domaćim i stranim akademskim i drugim institucijama u istraživanju i realizaciji projekata iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, prenosa toplote i zaštite životne sredine.

 

  • Trenutno se radi projekat istraživanja kogeneracionih potencijala u komunalnim i industrijskim Prof. dr Dobrica Milovanović, zamenik šefa Katedre za energetiku i procesnu tehnikuenerganama Republike Srbije i mogućnosti za revitalizaciju postojećih i gradnju novih kogeneracionih postrojenja. Radi se o utvrđivanju mogućnosti uštede energije zajedničkom potrošnjom električne i toplotne energije, a dugogodišnji rukovodilac projekta je prof. Dr Milun Babić. Takodje značajan projekat akademika prof. Dr Milorada Bojića jeste Istraživanje i razvoj srpske kuće neto – nulte energetske potrošnje, a bavi se istraživanjima na objektu izbalansirane ukupne potrošnje i proizvodnje finalne energije – rekao je prof. Dr Dobrica Milovanović, zamenik šefa Katedre.

Prof dr Milorad Bojic

Univerzitet u Kragujevcu ima četiri člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Fakultet inženjerskih nauka je dao dvojicu, a medju njima Katedra za energetiku i procesnu tehniku jednog člana. Od prošle godine za izuzetan doprinos u razvoju nauke u Srbiji prof. Dr Milorad Bojić, izabran je za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Tom prilikom zahvalili su se i dugogodišnjem šefu Katedre prof. Dr Milunu Babiću, na izuzetnom doprinosu razvoju katedre.

  • Katedra za energetiku i procesnu tehniku pre tri godine je imala duplo više studenata nego svih Prof. dr Milun Babić, član Akademije inženjerskih nauka Srbijeostalih osam smerova na Fakultetu inženjerskih nauka. To pokazuje da je klima bila dobra, skoro svi naši studenti su zaposleni, a 16 studenata koji su radili na studentskim projektima preneli u svoje okruženje i to je postala njihova baza za razvoj njihovih sopstvenih preduzeća. Inače pre nego što sam otišao u penziju postavljen sam za predsednika naučnog borda jednog transevropskog istraživačkog razvojnog projekta, gde su finansijeri sedam evropskih firmi, a projekat je vredan 17 miliona evra – istakao je prof. Dr Milun Babić, član Akademije inženjerskih nauka Srbije.

Novogodišnje druženje 26. put za redom, povezalo je predstavnike stručne javnosti, ustanova, preduzeća, grada, sadašnje i bivše studente, magistre i doktore kao i mnogobrojne prijatelje katedre. To je bila i prilika da se dodele novogodišnje nagrade najboljim studentima smera za energetiku i procesnu tehniku koji su diplomirali u ovoj godini.

You may also like...