Tagged: Casopis KGH

Centar za grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju i Laboratorije za termodinamiku i termotehniku na Fakultetu inženjerskih nauka dobili su plaketu Društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju

Plaketa za istraživačke aktivnosti

Centar za grejanje, klimatizaciju i solarnu energiju i Laboratorije za termodinamiku i termotehniku na Fakultetu inženjerskih nauka za poseban doprinos u struci dobili su plaketu Društva za grejanje, hlađenje i klimatizaciju i medalju Časopisa...