Tagged: deponija

Deponija predstavlja mesto, lokalitet, za odlaganje otpadnih materijala. Na deponiji nekada može da se vrši selekcija i reciklaža otpada.

Do jeseni reciklažni centar u Kragujevcu

Polaganjem kamena temeljca, zvanično je počela izgradnja Reciklažnog centra u Kragujevcu, koju sa 45 miliona dinara finansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Rok za izgradnju i opremanje jedinog reciklažnog centra na području centralne...