Tagged: finansiranje

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Calendar-2016

Kalendar konkursa za 2016. godinu

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom objavila je Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Republike Srbije u 2016. godini. Kalendar se objavljuje u cilju...

Open Society Foundations

Konkurs Programa podrške članovima akademske zajednice

BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA u saradnji sa FONDACIJOM ZA OTVORENO DRUŠTVO raspisuje konkurs u okviru Programa podrške namenjom doktorantima, članovima akademske zajednice i zaposlenima u visokoškolskim institucijama  (CIVIL SOCIETY SCHOLAR AWARDS) u školskoj 2016/2017. godini Program podstiče međunarodnu akademsku mobilnost,...