Tri miliona evra za razvoj cirkularne ekonomije

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine potpisan je sporazum o realizaciji druge faze projekta IMPACT u okviru koje će u naredne tri godine u pet pilot opština u Srbiji u oblast upravljanja otpadom i otpadnim vodama biti uloženo tri miliona evra. Sporazum su potpisali ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, direktor Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ Srbija Sigmund Miler i vođa IMPACT projekta Klaus Šmit.

Budžet novog projekta predstavlja donaciju Vlade Republike Nemačke, a najveći deo aktivnosti će se odnositi na oblast upravljanja otpadom, upravljanje otpadnim vodama i jačanje administrativnih kapaciteta u pilot opštinama – Aleksandrovac, Kuršumlija, Bela Crkva, Krupanj i Svilajnac.

  • Resorno ministarstvo uprkos ograničenim sredstvima kojima raspolaže, ulaže ogromne napore da stvori neophodne preduslove za sistemsko rešavanje ovih pitanja i privlačenje investicija u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih voda – rekla je prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ona je naglasila da Srbija raspolaže velikim potencijalima za privlačenje novih investicija, podsetivši da procene govore da su za rešavanje pitanja u toj oblasti, potrebna sredstva veća od tri milijarde evra. U tom kontekstu, ministar je ukazala na značaj IMPACT projekta čiji je cilj poboljšanje uslova za sprovođenje cirkularne ekonomije na nacionalnom, ali i lokalnom nivou u oblasti upravljanja otpadom, a koji će privući interesovanje potencijalnih investitora.

Cilj je da kroz ovaj projekat promovišu otpad kao resurs koji se ponovo može i mora koristiti, kao i da pokažu sve prednosti ovakvog pristupa rešavanja pitanja otpada i otpadnih voda, a neki od njih su manje korišćenje prirodnih resursa, manje količine otpada i korišćenje otpada u razne druge svrhe u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije. Na taj način stvara se i ambijent za nova poslovna udruživanja i aktivnosti, kao i nova radna mesta.

  • Cilj ove faze projekta da se u opštinama stvore uslovi da se na način koji je više ekološki, rešavaju problemi, dodajući da je ideja da pilot opštine budu primer i za ostale opštine u Srbiji da primene sistem integrisane zaštite životne sredine i upravljanja otpadom i otpadnim vodamama – rekao je Sigmund Miler direktor Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ Srbija.

IMPACT projekat u drugoj fazi (2015 – 2017) usmeren je na jačanje međuopštinske saradnje (regionalno upravljanje otpadom) i efikasnih modela pružanja komunalnih usluga, a zatim na pripremu investicija u infrastukturu i sprovođenje mera koje su u skladu sa potrebama ranjivih manjina. Potpisanim Sporazumom se potvrđuje nastavak saradnje na IMPACT projektu koji je počeo 2012. godine i trajao tri godine, a u okviru prve faze projekta u pet pomenutih lokalnih samouprava izvršena su merenja količine i sastava otpada i otpadnih voda u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.
Jedan od aspekata projekta i integracija manjina ili ranjivih grupa stanovništva, u prvom redu pripadnika romske populacije, koji se u velikom broju bave prikupljanjem otpada – rekao je Klaus Šmit vodja IMPACT projekta.

GIZ IMPACT projekat ima za cilj uspostavljanje preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Cirkularna ekonomija, nasuprot trenutnoj ekonomiji zasnovanoj na linearnom modelu “uzmi – napravi – koristi – odloži”, zasniva se na modelu koji teži manjem korišćenju resursa i izbegavanju stvaranja otpada.
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

You may also like...