Učešće javnosti u zaštiti prirode

NACIONALNA KONFERENCIJA “UČEŠĆE JAVNOSTI U ZAŠTITI PRIRODE“

Nacionalna konferencija ”Učešće javnosti u zaštiti prirode”, koja će se održati 11. februara ove godine u ustanovi kulture od nacionalnog značaja ”Guarnerius” u Beogradu, imaće za cilj da se zainteresovane strane upoznaju sa stanjem i izazovima u uključivanju javnosti u zaštitu prirode i da se pokrene dijalog na ovu temu. Konferenciju organizuju Mladi istraživači Srbije, Eko centar i CINA, u okviru projekta ”Zainteresovani za održivost zaštićenih područja”. Projekat se realizuje u okviru programa SENSE, koji implementira Regionalni centar za životnu sredinu uz podršku Švedske agencije za međunarodnu pomoć.

You may also like...