UN-ova Agenda za održivi razvoj do 2030. godine

Bruxelles, Belgija – U objavljenom stajalištu, WWF poziva na izradu sveobuhvatne okvirne EU strategije  za sprovođenje Agende za održivi razvoj do 2030. godine. Agenda 2030. pruža jedinstvenu priliku za usklađivanje politika EU-a na području održivog razvoja, privrede i životne sredine, kaže se u stajalištu.

Agenda for Sustainable Development 2030 - Agende za održivi razvoj do 2030. godine

  • Agenda za održivi razvoj do 2030. godine ima moć preobraziti naš trenutni model razvoja, te mora biti sastavni dio strategije EU-a do 2030. Trebala bi biti i u središtu Paketa zakona o kružnom gospodarstvu i revizije strategije Europa 2020. – rekla je Genevieve Pons, voditeljica WWF Ureda za europsku politiku. Od ključnog je značaja za vjerodostojnost i vodstvo Europe da objavi svoje planove za provedbu Agende 2030. uoči Visokog političkog foruma  u srpnju 2016., gdje će sve vlade dati izvješće o napretku – dodala je Pons.

Agenda za održivi razvoj 2030. i njenih 17 Ciljeva održivog razvoja, koju je usvojilo 195 zemalja i EU u New Yorku prošle jeseni, je univerzalna i nedjeljiva, te su stoga sve vlade odgovorne za ostvarenje svih domaćih i međunarodnih ciljeva. EU i države članice na međuvladinim pregovorima UN-a zahtijevale su ambiciozan i cjelovit ishod koji donosi promjene, koji EU sada treba poduprijeti analizom kako daleko su EU i njene članice od postizanja tih Ciljeva.

U Evropi će ispunjenje 17 Ciljeva od zemalja EU zahtijevati da postignu punu zaposlenost, okončaju sve oblike diskriminacije, povećaju udio obnovljivih izvora energije i učinkovitost potrošnje resursa u različitim sektorima, očuvati i obnoviti ekosustave, obnoviti industriju i infrastrukturu kako bi postale održive te prepoloviti količinu otpadne hrane, između ostalog. EU će morati smanjiti i svoj ekološki otisak te utjecaj svojih politika na globalnoj razini (na primjer, politika na području trgovine, sigurnosti ili poljoprivrede) kako bi se poduprlo održivi razvoj u drugim zemljama.

  • Provedba  Agende 2030. ne zahtijeva cijeli novi paket politika i zakona, ali pozivamo na koherentniji i učinkovitiji način dugoročnog razvoja čovjeka bez narušavanja planeta o kojem ovisimo. Štoviše, nacionalni i EU proračuni moraju podržati ispunjenje Ciljeva te je potrebno uspostaviti participativne i transparentne mehanizme za provedbu, praćenje i provjeru napretka – rekla je Sally Nicholson, voditeljica programaza politike razvoja EU-a u WWF Uredu za europsku politiku.

U dokumentu se također naglašava da zemlje moraju prihvatiti cijelu Agendu 2030. – uključujući načela, da se ne izostavi nikoga, međugeneracijsku jednakost i poštivanje granica planeta.

Pozadina Ciljeva i Agende za održivi razvoj

UN 2030 Agenda za održivi razvoj „Transformacija našeg svijeta“ nastavak je ishoda na Rio+20 i Milenijskih razvojnih ciljeva. Cilj je da preusmjerimo svijet na novi put prema održivom razvoju uz globalnu odgovornost za djelovanje prema ljudima, planeti, blagostanju i miru.

EU je zauzela snažno zajedničko stajalište u međunarodnim pregovorima za ovu Agendu, naglašavajući tri dimenzije održivog razvoja (socijalna, ekonomska i okolišna) i obećanjem da će ostvariti obećanja putem svojih domaćih i međunarodnih aktivnosti.

Izvor: WWF- Croatia

You may also like...