Unapređenje politike upravljanja elektronskim otpadom

Za ekološko prihvatljivo upravljanje elektronskim otpadom neophodno je angažovanje i organizacija civilnog društva. Problem odlaganja ovog oblika otpada, ali i moguća rešenja bila su tema konsultativne radionice ”Upravljanje otpadom od elektronske i električne opreme”, koja je danas održana u Kragujevcu.

Konsultatitvne radionice posvećene unapređenju politike upravljanja elektronskim otpadom na lokalnom nivou biće pored Kragujevca održana u Valjevu i Gornjem Milanovcu. Projekat koji se bavi upravljanjem otpadom i rešavanjem problema na lokalnom nivou, pokazao je da su organizacije civilnog društva neizostavni partner lokalnim samoupravama, jer je zakon predvideo kao jedan od ciljeva jačanje javne svesti u procesu upravljanja otpadom. Zato je radionica u Kragujevcu posvećena posebnom toku elektronskog otpada. Cilj je da se preko organizacija civilnog društva uspostave sakupljačke mreže na regionalnom nivou.

Upravljanje otpadom od elektronske i električne opremeMirko Popović i Srđan Matović

 

  • Budući da je Strategijom o upravljanju otpadom jedan od postavljenih ciljeva, prikupljanje 4 kilograma otpada po glavi stanovnika do 2019. godine, ali – prema rečima Mirka Popovića iz Beogradske otvorene škole, ovaj cilj nije lako ostvarljiv. Kada su u pitanju ciljevi koji su postavljeni Direktivom Evropske unije, a koje nismo uspeli da ostvarimo, jednostavno smo shvatili da je neophodno sa tim procesom početi što pre- istakao je on.

Kroz radionice sa predstavnicima lokalne vlasti, poslovnog sektora i organizacijama civilnog društva biće definisani problemi, ali i predložena konkretna rešenja. Grad Kragujevac je više puta podržao aktivnosti koje se odnose na prikupljanje elektronskog i električnog otpada.

  • Ovaj projekat će nadam se kao rezultat imati veći aktivizam građana kako bi se ovaj veliki problem rešio. Sa druge strane privredni sektor mora da uspostavi procedure po kome bi građani taj prikupljeni otpad mogli na odgovarajući zakonski prihvatljiv način da odlažu. Zato apelujem na sve institucije u gradu koje imaju ovu vrstu otpada, da se uz pomoć operatera oslobode elektronskog i električnog otpada – ističe Srđan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu.

Rezultat ovog projekta treba da bude predlog praktične politike kojom će biti uspostavljen model za uspešno rešavanje problema upravljanja elektronskim otpadom na regionalnom nivou. Taj model, kako se očekuje, potom će biti primenjen na čitavoj teritoriji Srbije.

 

You may also like...