Upoznavanje sa reciklažom za najmlađe Zvezdarce

Udruženje Hrabri čistač u saradnji sa kompanijom Božić i sinovi kao i opštinom Zvezdara, prvo je Udruženje u Srbiji koje je započelo pilot akciju neformalnog obrazovanja dece predškolskog uzrasta o važnosti e-reciklaže, ali i drugih vrsta komunalnog otpada.

Akcija je održana u Vrtiću Sunčica

Udruženje “Hrabri čistač”, organizovalo je prošle godine pilot akciju koja je imala za cilj podizanje svesti o primarnoj separaciji i pravilnom upravljanju otpadom. Ova akcija održana je u Vrtiću “Sunčica”.  U akciji su pored firme „Božić i sinovi“ učestvovao i RECAN.

U akciji “Dani reciklaže” sakupljane su limenke i električni i elektronski otpad. Po završetku promotivne akcije kutije za primarnu separaciju limenki ostaju u vrtiću i biće pražnjene po potrebi. Prihod od otkupa ovih sirovina biće namenjen za potrebe vrtića.

Zbog poznate činjenice da je pravilno upravljanje otpadom važna navika koja se stiče već u prvim godinama života, Udruženje Hrabri čistač se odlučilo da ovu akciju započne od najmlađih sugrađana.

Pilot akcija je planirana da se održi kroz promotivno edukativne aktivnosti koje će vršiti promoteri sa decom predškolskog uzrasta na temu zaštite životne sredine. Tako je održana radionica sa decom predškolskog uzrasta na temu limenki, a u vrtiću su postavljen kutije za njihovu selekciju.

Dan kasnije, održana je radionica sa decom predškolskog uzrasta na temu korisne ponovne upotrebe električnih uređaja i tog dana roditelji su mogli da ostave adrese za sakupljanje električnog i elektronskog otpada ili isti donesu u dvorište vrtića.

Plan je da ova akcija i ove godine bude ponovljena u svim vrtićima opštine Zvezdara, tako da su u toku pripreme za nove aktivnosti gde će biti uključeni i drugi vrtići.

You may also like...